Styremøte.

 

Innkalt: 

Styreleder: Gry Høgberg

Nestleder: Eirik Grønnerud

Kasserer: Tage Michael Westli Nilsen

Sekretær: Heidi Stenmyren

Styremedlem: Cato Bratt

Styremedlem/trenerrepresentant: Marilinn Prøven

Utøverrepresentant: Frida Norevik

 

Tid:                        14.01.2020 kl. 19.30.      

Sted:                     GIV, Rasta

 

Ikke tilstede: Tage M. W. Nilsen

Referat distribueres pr. e-post til møtepliktige samt varamedlem.

 

Neste styremøte: ikke satt dato

Evalueringsmøte med Crystal Cheerleading: 21.01.2020 kl. 18:00 i klubbhuset til skøyteklubben

 

Punkt:

Tekst:

Ansvar:

Frist:

1.

 

Cheerleading:

 • Nå har vi avsluttet en sesong med samarbeid, og da ønsker vi å holde et evalueringsmøte slik vi ble enige om før oppstart av høstsesongen.
 • Vi inviterer til møte med styret i cheerleading tirsdag 21.01.2020 i klubbhuset til skøyteklubben. Vi foreslår kl. 18:00.
 • Vi ønsker å fortsette samarbeidet, men ser at det er noen punkter vi ønsker å komme til en enighet om.

 

 

Invitasjon:

Marilinn

 

Booke skøytehuset, og ordne nøkkel:

Gry

 

 

2.

 

Møte med kommunen:

 • Gry skal ha møte med kommunen. Hun ønsker å ha med seg representant fra Idrettsrådet.
 • Et av punktene på møtet vil være renhold av hallen (kun treningsflaten). Vi ønsker å ha renholdet selv. Da kan vi rydde og rengjøre når det passer best for oss.
 • Vi er nå tydelige på at vi ønsker å ha Holthallen som turnhall, og at vi inviterer til samarbeid med andre aktører som kan bruke vårt utstyr. Vi trenger at utstyret kan få ligge ute.

 

 

Gry

 

 

 

 

3.

Årsmøte:

 • Vi setter dato for årsmøte til 03.03.2020.
 • Årsmøtet blir kombinert med foreldremøte.
 • Valgkomiteen får beskjed så raskt som mulig, slik at de kan begynne jobben sin. Det har kommet en ny lovnorm som sier at det skal opprettes et Kontrollutvalg som erstatter revisorer, og som har fått tydeligere oppgaver.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Troppsinndeling:

 • Vi klarte ikke å stille fulle lag til Granspretten da noen av konkurranseutøverne våre deltar på konkurranse for cheerleading.
 • Vi har to utøvere på Tropp 5 som kan de elementene som trengs for å kunne fylle lagene. Disse to fikk derfor tilbud om å delta på Granspretten.
 • Vi ser at det var uheldig at vi ikke fikk gått ut i forkant og informert til foresatte og trenerne på Tropp 5. Vi vil derfor legge informasjon på Facebookgruppen til Tropp 5 nå.

 

 

 

 

 Gry

 

 

5.

Sommeravslutning:

 • Vi evaluerte juleavslutningen. Vi ser at Tråstadhallen begynner å bli for liten for oss, og diskuterer om vi skal dele avslutningen i to puljer. Det vil kreve mer av dugnadsfolk og trenere. Det vil også bli en lang dag for de som har barn på tropp i begge puljene, trenere og arrangørene.
 • Vi har blitt veldig gode på arrangementer, og mener at det er dumt å endre for mye på det som allerede fungerer veldig bra.
 • Vi vil vurdere å holde sommeravslutningen i Ishallen. Vi har god erfaring med å ha arrangement der. Der er det bedre plass, gode lyd og lysløsninger. Det vil ikke slite så mye på utstyret når vi ikke må flytte det rundt mange ganger for å endre oppsettet.
 • Vi avventer å sette dato til vi har fått en dato for BKTS.

 

 

 

 

5.

Konkurransekostnader:

 • Vi viderefører foreldrekostnaden. Denne er kr. 300,- for endags konkurranse og kr. 600,- for todagers konkurranse.
 • KIL Turn dekker reise og overnatting.
 • Til NM-kvalik i Trondheim er det bestilt fly. Dette var beste løsning både prismessig og i forhold til reisetid.

 

 

 

6.

Eventuelt:

 • Juleavslutningen ga et overskudd på kr. 47000,-. Høyere enn noen gang før!
 • Vi har per i dag ca. 275 påmeldte, og 7 stykker på venteliste. Vi har 8 tropper som er fulle. Det betyr at medlemsmassen vår er forholdsvis stabil.
 • Vi har fått 4 nye hjelpetrenere etter nyttår. Disse blir sendt på medtrenerkurs.
 • Det ser ut til at det er lekkasje i taket over/rett ved frittståendegulvet. Gry melder fra til KKE.
 • Vi hadde en evaluering av kalendersalget, og det er enighet om at vi gjerne gjør det igjen. Det positive var at de var lettsolgte og i et fint format. Det var også positivt at det var skrapekalendere.

Neste gang må vi se på antallet vi bestiller, og antallet hver utøver skal selge. Vi må også vurdere om vi skal sende de hjem med utøveren, sammen med brev med betalingsinformasjon, i stedet for å ha en slik utdeling vi hadde denne gangen.

 • Innkjøp av støvsuger. Vi ønsker å kjøpe en industristøvsuger til å støvsuge mattene i hallen. Marilinn sjekker pris hos Digerud Varmeservice AS.

 

 

 

 

 Marilinn

 Gry

 

 

 

Marilinn

 

 

Kongsvinger, 15.01.2020

Heidi Stenmyren