Styremøte.

 

Innkalt

Styreleder: Gry Høgberg

Nestleder: Eirik Grønnerud

Kasserer: Tage Michael Westli Nilsen (ikke tilstede)

Sekretær: Heidi Stenmyren

Styremedlem: Cato Bratt (ikke tilstede)

Trenerrepresentant: Stine Moltzau

Trenerrepresentant vara: Marilinn Prøven

 

Tid:                        18.01.2021 kl. 21:00       

Sted:                     Teams

 

 

Referat distribueres per e-post til alle innkalte.

 

Neste styremøte: ikke satt dato

 

 

 

Punkt:

Tekst:

Ansvar:

Frist:

1.

Flytting til KUSK:

  • Vi ser at det kan bli litt utfordrende å sjaue alt utstyret sammen på 1/3 hall. Dette må gjøres flere ganger per uke. 
  • Marilinn tar kontakt med Anders Sønstebø (volleyball) og Jon Solberg (håndball), slik at de kan bli med på en befaring sammen med noen av hovedtrenerne våre for å se på løsninger sammen. Det må gjøres denne uka.
  • Kommunen har gitt frist til torsdag 21. januar for å godkjenne forslaget om hallfordeling. Gry gir beskjed til Svein Olav at KIL Turn er positive til forslaget. Hun gir samtidig beskjed om at vi ønsker beskjed så raskt som mulig dersom Holthallen ikke skal brukes til massevaksinering fra 1. februar. Vi ønsker da å bli i Holthallen så lenge det lar seg gjøre. Det er til beste for KIL Turn og de andre idrettslagene.
  • Dersom flyttingen blir som planlagt, at vi starter treninger i KUSK-hallen fra 1. februar, setter vi av torsdag 28. og fredag 29. januar til pakking av utstyr og flytting. De trenerne som jobber på torsdag til vanlig, blir innkalt til pakking.

 

 

 

 Marilinn

 

 

 

 Gry

 

 

 

2.

 

Åpning av treningstilbud:

  • Regjeringen åpner igjen for trening for barn og unge fra 20. januar.
  • Vi blir enige om at vi åpner treningene i Holthallen igjen i perioden torsdag 21. – onsdag 27. januar, og at vi trenger torsdag og fredag til pakking og flytting dersom vi skal over i KUSK-hallen fra 1. februar.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

3.

 

Lønn til trenerne under nedstengning:

  • Vi setter stor pris på den jobben trenerne gjør, og ønsker ikke å miste noen av dem. Vi blir derfor enige om at vi betaler trenerne for de timene de skulle ha jobbet fra 11. januar, som var den dagen vi hadde planlagt å starte opp sesongen.

Timelister sendes inn så fort som mulig.

  • De trenerne som er med på pakking og flytting får betalt for det.
  • Det mangler fortsatt en del politiattester. Disse må på plass snarest!

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

NGTF loddsalg:

NGTF har skrapelodd som selges på dugnad, på lik linje med julekalendrene. Oppstart for salg av skrapelodd er i april. Vi diskuterer om vi ønsker å ha en dugnad før sommeren med salg av skrapelodd, men kommer fram til at vi venter med dugnad til julekalendrene kommer igjen.

 

Vi ser at det er mye å tjene på Grasrotandelen, og blir enige om å gjøre en jobb med å skaffe flere givere der.

Per i dag har vi 55 grasrotgivere, og i 2020 tjente vi ca. 46000,- på Grasrotandelen.

 

 

 

 

 

 

5.

Evaluering av juletresalg:

Vi er enige om at dette var en trivelig dugnad, og at det var synd den ikke ga så mye som vi hadde håpet. Vi er imidlertid positive til å prøve igjen.

Gry kontakter Uno og inviterer han med i neste møte for en evaluering.

 

 

 

 Gry

 

6.

Eventuelt:

Vi har ca. 53000,- utestående i medlemskontingent og treningsavgift fra høstsemesteret.

I høstsemesteret hadde vi tilnærmet full treningssesong, med et par uker nedstengning. 

Vi vet at noen ikke kan møte på trening på grunn av at de er i risikogruppa. Vi er imidlertid avhengig av at de som har plass betaler for den, da vi har barn på venteliste for å få plass.

 

Vi prøver først med å sende en personlig e-post til hver enkelt som har utestående, og informerer samtidig om at vi har mulighet til å søke kommunen om å få dekket utgiftene, men at vi da må ha tillatelse til å gjøre det. 

Alternativt at vi ringer alle det gjelder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Heidi, Tage

 

 

Kongsvinger, 19.01.2021

Heidi Stenmyren