KIL Turn

Styremøte.

 

Innkalt

Styreleder: Gry Høgberg

Nestleder: Eirik Grønnerud

Kasserer: Tage Michael Westli Nilsen

Sekretær: Heidi Stenmyren

Styremedlem: Cato Bratt

Trenerrepresentant: Stine Moltzau

Trenerrepresentant vara: Marilinn Prøven

 

Tid:                        25.05.2021 kl. 20:00       

Sted:                     Teams

 

 

Referat distribueres per e-post til alle innkalte.

 

Neste styremøte: ikke satt dato

 

 

 

Punkt:

Tekst:

Ansvar:

Frist:

1.

Turnuke:

 • Gry har blitt kontaktet av Anne Line Kamøy i Kongsvinger kommune, med forespørsel om vi kunne tenke oss å være med og arrangere turnuke i uke 32, slik vi hadde i fjor sommer.

 

Dette er veldig interessant, og vi har tatt med oss nyttige erfaringer fra forrige gang. 

 

Gry kontakter Anne Line og gir beskjed om at vi gjerne blir med i år også. 

Marilinn har planer og erfaringer fra i fjor. 

 

 

 Gry

 


Marilinn

 

2.

 

Trivselsundersøkelse:

 • Trivselsundersøkelsen er i full gang, og siste frist for å levere inn er satt til 31. mai.  
 • Eirik og Heidi går gjennom de innkomne skjemaene når fristen for innlevering har passert.
 • Vi skriver en kort oppsummering av undersøkelsen som publiseres i Spond.
 • Eventuelle tiltak må vurdere når vi har sett hva undersøkelsen viser.

 

 

 Eirik og Heidi

 

Heidi

 

 

 

 

 

3.

 

Hallfordeling:

 • Skjema for hallfordeling har kommet fra Svein Olav.
 • Vi søker om samme tider som forrige gang, og presiserer at det også gjelder dersom vi av forskjellige grunner ikke kan flytte tilbake til Holthallen etter sommeren.

 

 

 Marilinn

 

 

 

 

 

4.

Årsmøte:

 • Ettersom årsmøtet denne gangen blir på Teams må vi oppfordre alle til å lese dokumentene før møtet. De vil ikke bli lest opp i sin helhet i møtet.
 • Gry setter opp forretningsorden med tanke på at møtet holdes i Teams.
 • Tage har fått Anders Haug til å revidere regnskapet
 • Heidi tar kontakt med valgkomiteen og sjekker om innstillingen er komplett, og om valgkomiteen stiller på årsmøtet. Dersom innstillingen er komplett, kan den legges ut sammen med de andre årsmøtedokumentene. 
 • Heidi må ha alle årsmøtedokumentene senest fredag 28. mai, siden fristen for å offentliggjøre dem er 30. mai. 

 

 

Heidi

 Gry

 Tage

 Heidi

 ALLE

 

5.

Eventuelt:

 • Ettersom vi har hatt perioder med nedstengning, blir vi enige om at vi holder treninger helt fram til skoleslutt 18. juni.
 • Vi får heller ikke denne gangen hatt ordentlig sommeravslutning. Det er derfor mulig for de yngste troppene å filme/ta bilder på de siste treningene, som kan legges ut i Spond, slik at foreldrene kan se. De litt eldre troppene kan, hvis de ønsker, også filme enten fra treninger eller lage en mini-oppvisning.
 • Kim har kommet med ønske om å holde sommertreninger, slik som i fjor. Treninger for Tropp 5, Bredde, Aspirant og Konkurransepartiet, en gang i uka. Det er greit, men må sjekkes med kommunen om hallen er ledig.
 • Det har kommet ønske fra et par utøvere/trenere om KIL Turn kan gjøre en avtale med et treningssenter, slik at utøverne kan trene styrke der. Forslaget går ut på trening både i og utenfor treningstiden. Styret mener at de som ønsker å trene styrke på treningssenter, kan gjøre det på eget initiativ utenfor treningstiden. Dette favner veldig få av våre utøvere/trenere, ettersom man må ha fylt 16 år for å ha lov til å trene på treningssenter. Vi er imidlertid villig til å øke graden av styrketrening på treningene våre.
 • Kretsen har bestemt, siden det ikke blir barnekretsturnstevne i år heller, at alle som har trent i år får godskrevet det som deltakelse på stevne. Det vil si at alle som er født i 2015 og eldre, og har trent i år, får deltakermedalje. Heidi har sendt liste til Jeanette Wangerud.

 

 

 

 Stine/Marilinn

 

 Gry

 

 

 

 

 

Kongsvinger, 26.05.2021

Heidi Stenmyren