KIL Turn

Styremøte.

 

Innkalt

Styreleder: Gry Høgberg

Nestleder: Eirik Grønnerud

Kasserer: Tage Michael Westli Nilsen – ikke til stede

Sekretær: Heidi Stenmyren

Styremedlem: Cato Bratt – ikke til stede

Trenerrepresentant: Kim Fredriksen – ikke til stede

Ungdomsrepresentant: Åsa Andersen – ikke til stede

 

Tid:                        29.06.2023 kl. 20:30       

Sted:                     Teams

 

 

Referat distribueres per e-post til alle innkalte.

 

Neste møte: dato ikke satt 

 

 

Punkt:

Tekst:

Ansvar:

Frist:

1.

Trener t-skjorter:

 • Heidi har fått pris på, og vareprøve av, trener t-skjorte fra Maske AS (Skovly). Prisen er kr. 73,- per t-skjorte. Prisen er uten trykking.
 • Heidi sjekker om Maske utfører trykking, og eventuell pris. Hvis ikke, sjekker vi om KIL Fotball har mulighet til å trykke for oss.
 • Flere av trenerne skal få mulighet til å teste vareprøven i løpet av sommeren.
 • Hvis dette er et godt alternativ, bestiller vi opp t-skjorter til alle trenerne før oppstart til høsten.

 

 Heidi / Gry

Heidi

 Heidi

 

 

 

 

 

 

2.

 

Oppstart ny sesong:

 • Gry har hatt dialog med Svein Olav og Ida Craig (Cheerleading / Victory Dance), og har fått forståelse av at vi ikke trenger hallmøte, men at halltidene fra forrige år videreføres. Vi går derfor ut fra det ved oppsett av timeplan for høsten.
 • Cheerleading har ønske om å starte treningene tidligere på kvelden. Vi ser at det kan være vanskelig med våre treningstider, men ser hva vi får til.

 

 

 Heidi / Kim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Trenerkabal – økonomi:

 • Vi hadde et overforbruk på lønn i forhold til budsjett på vårsemesteret. På enkelte tropper har det vært flere trenere enn nødvendig. Dette vil vi korrigere i arbeidsplanen for høsten.
 • Vi vil følge tettere med på hvor mange trenere vi trenger på de enkelte troppene, og bruke muligheten vi har via arbeidsavtalen om å endre arbeidsplanen med 14 dagers varsel, til å justere antallet trenere ved behov.

 

 

 

 Heidi / Kim

 

4.

EuroGym Bodø 2024:

 • EuroGym arrangeres i Bodø i 2024 med over 5000 utøvere fra mange land. Det er snakk om å delta med et kretslag fra Innlandet.
 • Styret er positive til å delta på EuroGym, og ser at dette er noe vi kan søke om midler til. I tillegg har vi ett år til å forberede oss økonomisk.
 • Vi er enige om at vi forhåndsmelder interesse, og at vi jobber videre mot å delta.

 

 

 

Kim

 

5.

Samarbeidsavtale med Nye Sporten A/S:

 • Avtalen vi har med Nye Sporten A/S går ut 31. august. Vi ønsker å fratre avtalen, og vurdere andre løsninger som for eksempel nettbutikk på hjemmesiden.

 

 

 

6.

Ollerup:

 • Foreldrene har gjort en god jobb med å skaffe dugnadsmidler, slik at kostnadene for hver enkelt har blitt omtrent halvparten av den opprinnelige kostnaden. Nesten alle har betalt når det gjenstår 3 uker av betalingsfristen.
 • Det er gjort avtale med Orkanger om å dele buss for reisen mellom Kastrup og Ollerup (tur/retur). Kostnaden for hver enkelt vil bli kr. 321,- hver vei. Betalingen er lagt opp i Spond.
 • Orkanger lager en faktura på leie av halvparten av bussen og sender til oss.
   
   

 

7.

Eventuelt:

 • Sommertreninger

Vi har planlagt fire sommertreninger, men har ikke fått bekreftet fra Svein Olav at vi har tilgang til Holthallen i sommer.

Gry tar kontakt med han og sjekker.

 

 

 

 Gry

 

 

 

Kongsvinger, 30. juni 2023

Heidi Stenmyren