KIL Turn

Styremøte.

 

Innkalt

Styreleder: Gry Høgberg

Nestleder: Eirik Grønnerud – ikke til stede

Kasserer: Tage Michael Westli Nilsen

Sekretær: Heidi Stenmyren

Styremedlem: Cato Bratt

Trenerrepresentant: Kim Fredriksen

 

Tid:                        25.05.2023 kl. 18:00       

Sted:                     Utstyrsrommet i hallen

 

 

Referat distribueres per e-post til alle innkalte.

 

Neste møte: dato ikke satt 

 

 

Punkt:

Tekst:

Ansvar:

Frist:

1.

Lønn / riggetid:

  • Vi ser at det er store forskjeller på hvem som fører, og hvor mye riggetid de enkelte fører på timelistene. Riggetid er en kostnad på ca. kr. 25 – 30 000,- per år, og det er vanskelig å holde kontroll på om det faktisk blir utført rigging i riggetiden, eller om det føres riggetid uansett.


 Vi ser at det kun er toddler-gruppene som trenger tid til å rigge noe utstyr på enkelte treninger, ettersom de ikke har likt oppsett i forhold til oppvarming som de andre troppene.
 Alle de andre troppene har mange nok trenere til at de kan bruke 1-2 trenere på oppvarming, og 1-2 trenere til å rigge utstyr under oppvarmingen. 

Rydding av utstyr gjøres av noen av trenerne under tøyingen på alle treninger.

 

På bakgrunn av dette fjerner vi riggetid fra timelistene, og lar alle trenere på toddler-gruppene føre 1 time treningstid, i stedet for tre kvarter som treningen faktisk varer.

 

  • Vi vil holde strengere kontroll på føring av timer. Vi ser at enkelte trenere skriver timer for full trening, mens de faktisk er i trenergarderoben til etter oppvarmingen er ferdig. 

Det skal kun føres timer for den tiden man faktisk arbeider ute i hallen. 

Det anses ikke som å arbeide om man står og ser på, og ikke fysisk deltar på oppvarmingen eller rigger utstyr.

 

  • Den som sjekker timelistene, kommer til å korrigere listene dersom man vet at det blir skrevet timer for arbeid som ikke er utført. Det vil da bli gitt beskjed til den respektive treneren om at timelisten er endret, og hvorfor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Dugnad / lønn:

  • Sommeravslutning / juleavslutning og oppvisninger (for eksempel under marken) er å anse som dugnad for trenerne, og det betales ikke lønn for dette, hvis det ikke er avtalt spesielt i forkant.

 

  • BKTS: trenerne lønnes etter egne satser for arrangement (kr. 400,- for en-dagers arrangement og kr. 800,- for to-dagers arrangement)

 

  • BKTS-treningene lønnes med vanlig timelønn (medtrenerlønn for de trenerne som ikke har spesielt ansvar). De enkelte trenerne får beskjed om hvilke treninger de skal møte opp på. Alle trengs ikke på alle treninger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kongsvinger, 27. mai 2023

Heidi Stenmyren