KIL Turn

Styremøte.

Innkallt:

Styreleder: Gry Høgberg

Nestleder: Stig Johnsrud

Kasserer: Karianne Melbye Eriksen

Sekretær: Torunn Kildal Stangnes

Styremedlem: Stian Gundersen

Styremedlem: Heidi Stenmyren

Styremedlem/trenerrepresentant: Marilinn Prøven (ikke møtt)

Tid: 12.06.17 kl. 19.00.

Sted: GIV, Rasta

Referat distribueres pr. e-post til møtepliktige samt varamedlem.

Neste styremøte: (forslag) Tirsdag 27.06.17, kl. 19.00. Sted: GIV, Rasta.

Punkt:

Tekst:

Ansvar:

Frist:

1.

Halltid:

 • Gry og Marilinn møter med kommunen 13.06.17 for å diskutere årets søknad om halltid.
 • Vi ønsker å be om minst 12 timer ukedager pluss en helgedag i Holthallen
 • Vi ber også om halltid ved Vennersberg skole slik at toddler, gymlek og tropp 1 kan trene der.
 • Vi vil da skaffe til veie en del utstyr for å plassere på Vennersberg. Vi må blant annet ha air track og trampett som fungerer for de minste barna. Vi kan også be om å få ta med skumkasse fra holthallen til Vennersberg
 • Vi beregner pris for utstyr til å være minst 40 000,-
 • Gry sjekker med kommunen om det er mulighet for økonomisk bidrag til utstyr.

Gry

Marilinn

 

2.

Trenerkontrakter:

 • Styret har gjennomgått trenerkontraktene og ser at disse har flere feil og mangler.
 • Styret må utforme nye kontrakter og inngå nye avtaler med trenerne fra neste semester. Dette innebærer at dagens avtaler må sies opp ettersom det ikke er oppgitt varighet for avtalene.
 • Nye kontrakter vil gjelde for 1 år om gangen
 • Gry og Stig vil gjennomføre individuelle møter med hver hovedtrener
 • Det vil også bli gjennomført felles møte for alle hjelpetrenerne
 • Tema for møtene vil være ny ansettelse til høsten, kontrakt og samarbeidsavtale

Gry

Stig

 

3.

KM:

 • Vi setter dato for KM til 05.11.17
  

4.

Sommeravslutning:

 • Det var en godt gjennomført sommeravsluttning
 • Vi fikk inn 21 000 på inngangspenger, kiosk og loddsalg
 • Tilbakemeldinger fra publikum at det fungerte godt, fin tidsramme og rimelige inngangspenger
 

5.

Trivselsundersøkelsen:

 • Vi har nå fått inn alle besvarelsene fra trivselsundersøkelsen
 • Det store flertallet synes at det er godt miljø på sin tropp.
 • De aller fleste får hyggelige tilbakemeldinger, og de fleste av de som oppgir at de blir lei seg på trening, sier at grunnen er at de ikke får til det de trener på.
 • Det er veldig få som føler seg urettferdig behandlet eller som ikke har noen å sitte sammen med i fruktpausene.
 • De som har sagt fra om ting de ikke synes er greit, føler at det har hjulpet.
 • Vi ser at vi har noen utfordringer i forhold til hvordan vi snakker til og oppfører oss mot hverandre. Dette vil vi ta tak i, og trenerne skal bli mer oppmerksomme på dette framover.
  

Kongsvinger, 13.06.17

Torunn Kildal Stangnes