KIL Turn

Styremøte.

 

Innkalt:               

Styreleder: Gry Høgberg

Nestleder: Heidi Stenmyren

Kasserer: Tage Michael Westli Nilsen

Sekretær: Torunn Kildal Stangnes

Styremedlem: Eirik Grønnerud

Styremedlem/trenerrepresentant: Marilinn Prøven

 

Tid:                        15.05.18 kl. 17.30.           

Sted:                     GIV, Rasta

 

Ikke tilstede: Torunn

Referat distribueres pr. e-post til møtepliktige samt varamedlem.

Neste styremøte: (forslag) Tirsdag 04.06.2018, kl. 17.30. Sted: GIV Rasta

 

Punkt:

Tekst:

Ansvar:

Frist:

1.

 

BKTS:

 • Vi spør Jorunn om å sjekke priser på 60 seters buss.
 • Kontant betaling ved avreise for de som skal være med bussen. Det er samme pris uansett om man kun skal være med bussen ene veien. Vi avventer pris til vi har fått tilbud fra busselskapet.
 • Avreise fra Holt lørdag 9. juni kl. 7:30
 • Heidi sender ut infoskriv til alle som skal være med
 • Heidi sjekker hvor mange som skal være med bussen
 • Ettersom alle unntatt trenerne betalte ved påmelding, har vi god kontroll på arrangementet.
 • Trenerne har ansvaret for alt det sportslige.

 

 

 

 

2.

 

Sommeravslutning/oppvisning:

 • Gry sender beskjed til Jorunn. Hun har gode rutiner og lister fra tidligere.
 • Heidi rekrutterer sjauere på Facebook, og sjekker om lån av lastebil
 • Vi tar kontant betaling eller betaling via Vipps
 • Tage ordner vekslepenger
 • Premiene i år er gymbagene vi har, og så ordner Gry medaljer i tillegg
 • Gry spør Kate om å være speaker
 • Vi må sjekke om anlegget i Tråstadhallen fungerer, ellers spør Marilinn om å låne anlegg/mikrofon av Tom Wangerud.
 • Vi erfarte i fjor at inntektene ikke økte ved å ta inngangspenger, og tar derfor ikke betalt for inngang i år.
 • Vi øker kioskprisene slik at det blir «pakkepris» for kake + drikke for kr. 30,-, og overlater til Jorunn å bestemme hva som skal koste 10,- og hva som skal koste kr 20,-.

 

 

 

 

3.

Økonomi:

 • Vi har fortsatt ikke mottatt regnskap
 • Vi blir enige om at vi ikke skal ha regnskapsfører, men at Tage tar den jobben selv.

Det forutsetter at vi er strukturerte ved påmelding og betaling av arrangementer og konkurranser, og tar det via hjemmesiden med betaling i påmeldingen slik at han slipper å fakturere.

 • Når vi sender trenere på arrangementer/konkurranser skal de ikke ha utgifter på det. Alle trenere skal betales kr. 800,- for arrangementer/konkurranser som vi sender de på.

 

 

 

 

4.

Halltid:

 • Marilinn har sendt inn søknad om halltid til høsten. Det er søkt om halltid mandag – fredag kl. 16:00 – 21:00 søndag + kl. 12:00 – 17:00
 • Det er kun søkt om halltid på Holt, da erfaringen tilsier at det ble vanskelig for noen av trenerne å rekke frem og tilbake mellom hallene. I tillegg har det vært litt lite utstyr på Vennersberg. Det har fungert fint med å ha alle partier på Holt tidligere.

 

 

5.

Agenda for neste møte blir:

 • Trenerkabal for høsten
 • Hallfordeling til høsten
 • Troppsinndeling til høsten

 

 

 

Kongsvinger, 17.05.2018

Heidi Stenmyren