KIL Turn

Styremøte.

 

Innkalt:               

Styreleder: Gry Høgberg

Nestleder: Stig Johnsrud

Kasserer: Karianne Melbye Eriksen

Sekretær: Torunn Kildal Stangnes

Styremedlem: Heidi Stenmyren

Styremedlem/trenerrepresentant: Marilinn Prøven

 

Tid:                        06.02.18 kl. 19.00.           

Sted:                     GIV, Rasta

 

Ikke tilstede: Torunn

Referat distribueres pr. e-post til møtepliktige samt varamedlem.

Neste styremøte: (forslag) Mandag 27.02.2018, kl. 19.00. Sted: GIV Rasta

 

Punkt:

Tekst:

Ansvar:

Frist:

1.

 

Årsmøte:

  • Innkalling må ut før 12.02.2018. Heidi legger ut på hjemmeside + Facebook
  • Saksliste (må være klar til neste møte):

-          Karianne følger opp regnskapsfører og revisor

-          Budsjett: Gry og Karianne setter opp forslag

-          Andre innkomne saker: må være sendt styret senest 26.02.2018

-          Valg: valgkomiteen sitt ansvar

-          Organisasjonsplan: Stig lager forslag til neste styremøte

-          Årsmelding/årsberetning: Heidi spør Torunn om hun kan tenke seg å skrive den (eventuelt i samarbeid med Heidi)

 

 

 

2.

 

Hall:

  • Vi jobber med å forberede forslag til konsept og samarbeidspartnere.
  • Planlegger å sette ned en gruppe som skal jobbe med dette

 

 

 

3.

Søke om tilskudd:

  • Marilinn setter opp en liste med søknadsfristene for de forskjellige stedene vi kan søke.

 

 

 

 

4.

Hovedtrenere som trener på tropp:

  • Hovedtrenere som trener på tropp, skal kun betale medlemskontingent – per i dag kr 100,-
  • Hjelpetrenere som trener på tropp betaler vanlig kontingent i forhold til tropp.

 

 

 

5.

Hallregler:

  • Alle utøvere som ikke har trening skal oppholde seg BAK den svarte linja på golvet. Apparatene skal kun brukes av de som har trening.
  • Det er viktig at alle trenere/hjelpetrenere er aktive og engasjerte til enhver tid på jobb.

 

 

 

Kongsvinger, 07.02.2018

Heidi Stenmyren