Saksliste

Saksliste Årsmøte 2016 for Kongsvinger IL Turn

Dato: 14.03.2015. Kl. 19.00.-21.00.

Sted: Rasta, GIV.

 1. Godkjenning av de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
 3. Velge møteleder, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandling av årsmeldingen.
 5. Behandling av regnskap i revidert tilstand.
 6. Behandle innkomne forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent for 2017.
 8. Vedta budsjett for 2016.
 9. Behandle organisasjonsplan.

Saksfremlegg:

 1. Godkjenning av de stemmeberettigede.
 1. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
 1. Velge møteleder, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 1. Behandling av styrets årsberetning. Se vedlegg.
 1. Behandling av regnskap i revidert tilstand. Se vedlegg.

Styrets forslag til vedtak: Regnskap for 2015 godkjennes.

 1. Behandle innkomne forslag og saker. Ingen innkomne saker.

Styrets forslag til vedtak: Godkjenne endringene i vedtektene.

 1. Fastsette medlemskontingent for 2017.

Styrets innstilling: kr. 100,- for alle medlemmer.

Styrets forslag til vedtak: Godkjenne innstillingen.

 1. Vedta budsjett for 2016. Forslag til budsjett, se vedlegg.

Styrets forslag til vedtak: Budsjett for 2016 godkjennes.

 1. Behandle organisasjonsplan. Se vedlegg.

Følgende endringer er gjennomført:

-Endret årstall i bunntekst.

-Endret adressa for web-siden, side 6.

-Endret frist for idrettsregistreringen, side 7.

Styrets forslag til vedtak: Endringene i organisasjonsplanen godkjennes.

Styre: Gry Høgberg (leder) På valg.

Tommy Arnesen (nestleder) Ikke på valg.

Astrid Bergersen (kasserer) Ikke på valg.

Heidi Bye (sekretær) På valg.

Andrè Fredriksen (styremedlem) På valg.

Gunn Hege Dalsberget (varamedlem) På valg

Ny styresammensetning: Innstilling fra valgkomitèen legges fram på møtet.

Valgkomite:

Oddvar Dalsberget (avgått)

Jorun Bergersen

Jan Gulbrandsen

Helene Nergård (vara)

Ny valgkomitè: Innstilling fra styret legges fram på møtet.