KIL Turn

Styremøte.


Innkalt:    

Styreleder: Gry Høgberg

Nestleder: Eirik Grønnerud

Kasserer: Tage Michael Westli Nilsen 

Sekretær: Heidi Stenmyren

Styremedlem: Cato Bratt 

Trenerrepresentant vara: Marilinn Prøven 


Tid:         08.11.2021 kl. 21:00    

Sted:        TeamsReferat distribueres per e-post til alle innkalte.


Neste møte: styremøte 15.11.2021 kl. 21:00
Punkt:    Tekst:    Ansvar:    Frist:

1.    Julekalendersalg:

    Informasjonen er sendt ut, og foreldrekontaktene på de forskjellige troppene starter utdeling fra og med i morgen. Gry og Cato bistår der det trengs.                                                        Gry og Cato


2.

    Juletresalg:

    Gry har kontaktet Uno Arnesen, som skulle ta kontakt med Oppaker Gård. Hun har ikke hørt noe mer ennå.                                                                                                                           Gry

 

3.

    Juleoppvisning: 

    Gry har ikke fått tak i Kate ennå. Dersom hun ikke kan, eller ikke kan hele dagen, sender vi spørsmålet om speakerjobb ut til foresatte.                                                                                Gry

    Gry har fått gjøremålslistene fra Jorun. Vi må se på dem, og finne en løsning for å kunne dele dagen i to show.                                                                                                                     Gry

    Heidi lager diplomer til alle utøverne, og sender til Gry for utskrift. Trenerne skriver på til sine utøvere.                                                                                                                                   Heidi

    Vi trenger 5 fruktkurver til hvert show, og tar en loddtrekning i hvert show.                                                                                                                                                                              Alle

    Inngangspenger kr. 50,- for alle over 15 år.

    Tage må ordne plakater med QR-kode og Vippsnummer til inngang og kiosk, slik at publikum kan betale og være klare før inngang.                                                                                  Tage

    Tage må gjøre alt klart i forhold til kassasystem og opplæring i bruk av systemet.                                                                                                                                                                    Tage

    

    

4.    Nettet i hallen / nettbrettet:

    Tage har sendt e-post til Svein Olav, men ikke fått respons ennå. Gry tar kontakt med Hedmark IKT (HIKT) og hører med dem.                                                                                            Gry    

    


    

6.    Trenerlønn:

    Ut fra lønnstabeller i de yrkene som er naturlige å sammenligne seg med, varehandel for eksempel, har vi kommet fram til et forslag til lønn. 

      Forslaget skal regnes på for å se om lag hvor mye det vil utgjøre i økning i budsjettet.

    Forslag:

Kr. 65,-   medtrener uten kurs, uansett alder

Kr. 85,-   medtrener med kurs fra det året man fyller 13

Kr. 120,-  medtrener med kurs fra det året man fyller 16

Kr. 140,-  hovedtrener fra det året man fyller 16

Kr. 125,-  medtrener med kurs fra det året man fyller 17

Kr. 145,-  hovedtrener fra det året man fyller 17

Kr. 135,-  medtrener med kurs fra og med fylte 18 år

Kr. 165,-  hovedtrener fra og med fylte 18 år. 

    Vi tar et nytt møte uten Marilinn for å diskutere forslaget om fast månedslønn til henne og Kim.     


  

Kongsvinger, 09.11.2021

Heidi Stenmyren