MEDLEMSKONTINGENT/TRENINGSAVGIFT:


Faktura for medlemskontingent og treningsavgift for våren 2024 blir sendt ut i løpet av februar. Inntil faktura er mottatt, kan alle som er innmeldt trene som vanlig.


De 3 første treningene etter første gang du melder inn er å anse som prøvetreninger, og de betaler du ikke treningsavgift for.

Dette forutsetter at du sier opp plassen før den fjerde treningen.

Du kan når som helst si opp plassen, men dersom du sier opp plassen etter at faktura for treningsavgift er sendt ut (etter at prøvetreninger er avholdt) må du betale full treningsavgift for hele sesongen.

Vi gjør oppmerksom på at oppmøteregistreringen i Spond vil bli brukt i forhold til fakturering/betaling av treningsavgiften.


 

For utøvere er medlemskontingenten kr 100,-, per år, og treningsavgiften varierer etter hvilken tropp du er på. E-posten du får fra KIL Turn bekrefter hvilken tropp du er påmeldt. Liste over priser finner du nederst på denne siden. 

For voksne medlemmer som ikke betaler treningsavgift, er medlemskontingenten kr. 200,- per år.


Du betaler full treningsavgift uansett hvor mange dager i uken du velger å møte på trening (gjelder for de troppene som trener flere dager i uka).

Du betaler også full treningsavgift hvis du velger å ikke møte på trening. Det står barn på venteliste for å få plass, og da er vi avhengig av at de som har plass betaler for den.


Medlemskontingent er en forutsetning for å være medlem hos oss, og må være betalt for at utøver skal være forsikret under trening i hallen. Det er derfor viktig at medlemskontingenten betales. Etter at faktura er sendt ut får ingen lov til å trene i hallen uten at medlemskontingenten på kr. 100,- er betalt. 


Faktura sendes automatisk til den e-postadressen du oppgir når du melder inn barnet, eller den e-postadressen du står registrert med i Min Idrett. Det er derfor viktig at det blir skrevet riktig e-postadresse ved påmelding. Husk på å gå inn i Min Idrett og sjekk at du står registrert med riktig e-postadresse!

Husk også på å gi beskjed dersom du endrer e-postadresse.Vi oppfordrer sterkt til at minst en foresatt står som medlem i KIL Turn. Man får da stemmerett og valgbarhet på årsmøtet. I tillegg er man da forsikret om man er med å hjelper til i forbindelse med treninger eller arrangementer.

Du melder deg inn på samme link som ved ordinær påmelding. Du blir godkjent og får faktura på medlemskontingent som er kr 200,-.MULIGHET TIL Å SØKE OM STØTTE TIL UTGIFTER  


Vi vet også at det for noen er mye utgifter, og at det kan være vanskelig å betale alt. 

Vi vil derfor informere om at det finnes muligheter til å søke om hjelp til disse utgiftene.

Man kan blant annet søke om støtte fra:VENTELISTE:


Dersom du ønsker å stå på venteliste betaler du kun medlemskontingent kr. 100,-.
TRENINGSAVGIFT PER SEMESTER:


Toddler:        kr      600,-  (pluss ekspedisjonsgebyr)


Gymlek:        kr      800,-   (pluss ekspedisjonsgebyr)


Tropp 1:         kr     800,-   (pluss ekspedisjonsgebyr)


Tropp 2:         kr     800,-   (pluss ekspedisjonsgebyr)


Tropp 3:         kr    1300,-   (pluss ekspedisjonsgebyr)


Tropp 4:         kr    1300,-   (pluss ekspedisjonsgebyr)


Tropp 5:         kr    1300,-   (pluss ekspedisjonsgebyr)


Bredde:          kr    1300,-   (pluss ekspedisjonsgebyr)


Aspirant:        kr    1500,-   (pluss ekspedisjonsgebyr)


Konkurranse:  kr   1500,-   (pluss ekspedisjonsgebyr)


Salto:              kr     800,-   (pluss ekspedisjonsgebyr) de som går på tropp i tillegg, betaler kun for tropp.


Voksenturn:    kr     600,-  (pluss ekspedisjonsgebyr)


Frittstående:   kr     800,-  (pluss ekspedisjonsgebyr) de som går på tropp i tillegg, betaler kun for tropp.


Frittstående - konkurranse: kr. 500,- (pluss ekspedisjonsgebyr)Søskenrabatt: kr 200,-.