Innkallt:              

Styreleder: Gry Høgberg

Nestleder: Stig Johnsrud

Kasserer: Karianne Melbye Eriksen

Sekretær: Torunn Kildal Stangnes (ikke møtt)

Styremedlem: Stian Gundersen (Ikke møtt)

Styremedlem: Heidi Stenmyren

Styremedlem/trenerrepresentant: Marilinn Prøven

 

Tid:                        07.09.17 kl. 19.00.           

Sted:                     GIV, Rasta

 

Referat distribueres pr. e-post til møtepliktige samt varamedlem.

Neste styremøte: (forslag) Torsdag 21.09.17, kl. 19.00. Sted: GIV, Rasta.

Referat fra styremøte i KIL turn

Planlegge KM 5. november 2017

Hall

Marilinn kontakter Svein Olav og spør om tilstanden utenfor Tråstad og garderobene.

Stig kontakter storhallen, sjekker pris og booker. Sørg for å få tid kvelden før til sjauing og rigging. Sjekk ut hva som må til for å legge gulv. Vi ønsker normal temperatur i hallen.

 

Sende ut invitasjon innen 10.09. etter mal fra Gausdal – Heidi skriver invitasjonen og sender ut til gjennomlesing.

 • Endre kontonr – vi bruker BKTS 2013 kontoen, Karianne endrer navn

 • Påmelding sendes til Torunn – avklar med henne hvilken epost adr vi skal benytte

 • Påmeldingsfristen er 13.10.2017

 • Sjekk regelverk ihht ny utgave gjeldende fra 29.05.17

 • Hvem skal vanskeskjemaene sendes til? Samme epost adr?

   

   

  Arbeidsgrupper

   

KIOSK

·         Organisere innkjøp til kiosk

·         Organisere kiosker

·         Skaffe betalingsløsninger/vekslepenger (Karianne)

·         Sørge for kakebaking til kioskene

·         Sørge for mat til dommere, lagledere, jury, sekretariat etc

·         Fordeler oppgaver til Tropp 1,2 og 3

 

SEKRETARIAT/RESULTATSERVICE

·         Oversikt over lag og startlister

·         Kunngjøre resultater på

·          

PÅMELDING/PREMIER (Torunn)

·         Ta imot påmeldinger

·         Skaffe premier

·          

VERTSGRUPPE

·         Presseansvarlige

·         Skaffe navneskilt og bærere til defilering

·         Ta i mot dommere, jury etc

·         Sette fram dommerbord og plasser til sekretariatet

·         Dekke, pynte bord

·         Speaker

·         Avtale med Røde kors

 

UTSTYR (Stig)

·         Skaffe utstyr, leie /låne fra andre klubber

·         Sjauing før og etter arrangementet

·         Gulvlegging

·         Lage utstyrsplan/oppsett

·         Skaffe gymhjul

INNGANG/BILLETTER

·         Sponsorinntekter

·          

 

Arbeidsoppgavene er ikke fullstendige.