Styremøte.

 

Innkalt: 

Styreleder: Gry Høgberg

Nestleder: Eirik Grønnerud

Kasserer: Tage Michael Westli Nilsen

Sekretær: Heidi Stenmyren

Styremedlem: Cato Bratt

Styremedlem/trenerrepresentant: Marilinn Prøven

Utøverrepresentant: Frida Norevik

 

Tid:                        22.08.2019 kl. 19.30.      

Sted:                     GIV, Rasta

 

Ikke tilstede: Cato Bratt, Frida Norevik

Referat distribueres pr. e-post til møtepliktige samt varamedlem.

 

 

Neste styremøte: 09.09.2019 kl. 18:30

 

 

 

Punkt:

Tekst:

Ansvar:

Frist:

1.

 

Juleoppvisning:

 • Vi setter dato for juleoppvisning til 01.12.2019.
 • Gry har sendt epost til Svein Olav for å sjekke om Tråstadhallen er ledig.
 • Vi tar kontakt med foreldrekontaktene og setter de på oppgaven med å organisere en jubileumsoppvsining/jubileumsshow

 

 

 

Gry

 

 

 

 

2.

 

Innkjøp av utstyr:

 • Vi satte av kr. 250000,- til innkjøp av utstyr i budsjettet på årsmøtet.
 • Vi har fått tilbud fra PE-Redskaper. Tilbudet er på NOK 305730,- og inkluderer:

Rytmegulv 14x16 meter     

Kr. 108000,-

Softtop 2x4 meter          

Kr.  21725,-

Tilløpskasser 8 stk.          

Kr.  55920,-

Nemo Trampolin           

Kr.  18370,-

Skumplint 3-delt

Kr.  11480,

Air Cylinder                

Kr.   3300,-

AirTrack 33cm/15meter      

Kr.  71935,-

 

 • Vi vedtar å kjøpe alt unntatt AirTrack i denne omgang. Det vil si at vi forholder oss til den summen som ble vedtatt i årsmøtet, og bruker NOK 233795,- på utstyr.
 • Vi skal søke midler fra Sparebankstiftelsen (frist 1. oktober) til rytmegolvet.
 • AirTrack og lav bom står på liste til senere innkjøp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gry / Tage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.10.2019

3.

Hall:

 • Rytmegulvet skal ikke legges ut i hallen før Gry har fått avklart det med Svein Olav.
 • Vi har mål om at vi ikke skal behøve å sjaue utstyr i Holthallen, og at det på sikt skal bli en turnhall. For å nå målene må vi gjennomføre en prosess, og få med oss Idrettsrådet og andre aktører på laget. Første delmål er å skape enighet om at Holthallen skal være ballfri.
 • Det har kommet ønske fra Puttara FUS om å bruke Holthallen med vårt utstyr på dagtid. Vi ønsker å etablere samarbeid med andre aktører også (eksempelvis Frisklivssentralen og andre barnehager) på dagtid. Eventuelt også selv starte opp GymX (turn for godt voksne).

 

 

Gry

 

 

 

 

 

4.

Konkurransedrakter:

 • Utøverne kjøper sine egne konkurransedrakter. Vi bestiller draktene, og de betaler for de selv (kan opprettes betaling via hjemmesiden evt. bruke Vipps).
 • Vi holder drakter til de utøverne som kommunen betaler for.
 • Konkurranseutøverne kan legge ut draktene for salg på Facebookgruppene når de vokser ut av de eller slutter. Erfaringen vår er at dette ikke har vært noe problem tidligere.
 • Rekruttene bruker de gamle konkurransedraktene våre, slik at dette gjelder junior og senior.

 

 

 

5.

Politiattester:

 • Marilinn sørger for at alle trenere leverer attester i år. Politiattestene skal forevises Eirik.

 

 

Eirik/Marilinn

 

4.

Trenere:

 • Trenerkabalen for sesongen er lagt. Alle hovedtrenerne har i dag 8 timer i hallen.
 • Vi har fått en ny trener på laget, og ønsker Kristian Liverød velkommen.
 • Vi er enige om at vi trenger en voksen trener til med turnerfaring. Gry undersøker og forespør.

 

 

Marilinn

 

 

 

Gry

 

5.

Økonomi:

 • Vi har god økonomi, og har passert kr. 1.000000,- på konto.
 • BKTS ga oss et overskudd på over kr. 400000,-.

 

 

 

6.

Eventuelt:

 • Viktige datoer:

-          Holthallen skal brukes som valglokale 9. september, og må ryddes helt for utstyr             5. september. Vi passer på å få vasket skikkelig før utstyret settes på plass igjen.

-          KM 12. – 13. Oktober på Gran

-          Crystal Cheerleading har kick-off i Holthallen 21. – 22. september

 • Vi har i dag ca. 280 påmeldte utøvere. 3 tropper er fulle, og 3 tropper har kun en ledig plass. Dette tilsvarer 87 % av full kapasitet. Noen av utøverne fra Konkurransepartiet har sluttet.
 • Vi har ikke lov til å «holde igjen» utøvere fra 11 år og oppover som har lyst til å konkurrere. Det vil si at utøvere født i 2008 og tidligere som ønsker å konkurrere enten skal plasseres på Aspirant eller Konkurransepartiet. Breddepartiet er for utøvere født i 2008 eller tidligere som ikke ønsker å konkurrere.

 

 

 

 

Kongsvinger, 23.08.2019

Heidi Stenmyren