Jeg skal hjelpe noen som vil varsle

Som lagkamerat, trener, tillitsvalgt, ansatt eller frivillig i et idrettslag kan du oppleve å bli gjort kjent med en bekymring, kritikkverdige forhold eller ulovlige hendelser i idretten. Da er det viktig at du hjelper den som forteller deg om dette, til å varsle om det som har skjedd. Denne siden er også for deg som er foresatt, venn eller støtteperson.


Vurder behovet for hjelp

Som en tillitsperson til varsleren må du vurdere om vedkommende har behov for akutt fysisk eller psykisk helsehjelp, og om saken bør meldes til politiet eller barnevernet. I slike situasjoner er det viktig at du forsøker å trygge den som er i en utsatt situasjon frem til annen ansvarsperson tar over.

Hjelpe til med å varsle til riktig person/sted

Når du blir gjort kjent med informasjon om kritikkverdige forhold, skal du ivareta den som forteller deg om dette, for så å hjelpe vedkommende med å varsle til riktig ansvarsperson i idrettslaget, idrettsrådet, idrettskretsen eller særforbundet. Å si ifra om kritikkverdige forhold er med på å forhindre at det skjer igjen, og bidrar til at idretten blir en trygg plass for alle.

Bruk vårt digitale varslingssystem Mitt varsel for å varsle her.

Være en god støtteperson

Din rolle kan være å lytte og ta imot informasjon om hva varsler har opplevd, sett eller hørt. Det er viktig at du gir trygghet og sørger for at den som forteller deg dette, opplever å bli trodd. Ta gjerne notater og få bekreftelse fra den som vil varsle, på det du har hørt.

Hold informasjon konfidensielt

Det er viktig at personen som ønsker å varsle, føler seg trygg på at informasjonen som blir delt er fortrolig, og at den som lytter holder dette konfidensielt. Dette betyr at du ikke forteller informasjonen til andre enn det som er nødvendig. Dette er for å unngå ryktespredning.

Dersom det er mistanke om at personen kan oppleve alvorlig vold eller overgrep igjen, har man alltid avvergeplikt. Les mer om avvergeplikten her.


Å sende inn et varsel

Ønsker du å varsle i idretten kan du gjøre det på to måter. Den første er å sende inn via skjema i portalen MittVarsel. Den andre er å sende et skriftlig varsel eller ta muntlig kontakt med styreleder, daglig leder eller annen ansvarsperson du stoler på, dit du ønsker å varsle.


Å sende inn varsler via MittVarsel

Mitt Varsel gir oss en sikker løsning for å motta og oppbevare varsler, og for å kommunisere med personer etter at varselet er sendt inn.

https://portal.mittvarsel.no/skjema/kongsvinger-il-turn-innlandet-idrettskrets/4Ch5lGupFNOLM702.2367


Å sende inn varsler direkte til en ansvarsperson

Et varsel kan sendes inn skriftlig via e-post, brev eller melding, eller kommuniseres muntlig over telefonen eller i et personlig møte. Ta kontakt med styreleder, daglig leder eller en annen ansvarsperson som du føler deg trygg på i ditt idrettslag, idrettsråd, særforbund eller idrettskrets for å levere varselet. Les mer om hvordan du da kan gå frem for å varsle her


Hva skjer når jeg har sendt inn et varsel?

Når organisasjonsleddet har mottatt varslet ditt, bør du innen kort tid få beskjed om hvem som har ansvar for å følge opp saken og få informasjon om hva som skjer med varslet videre. Hører du ingenting innen rimelig tid, ta kontakt for å høre om de har mottatt varselet ditt. Ønsker du å vite hvem som er den første som leser varselet i ditt idrettslag eller annet organisasjonsledd, så kan du ta kontakt med styreleder eller annen kontaktperson i ditt idrettslag for å forhøre deg om dette.  

Du kan velge å varsle med fullt navn eller å varsle anonymt. Alle varsler undersøkes like nøye, men om du varsler anonymt, kan det være vanskelig å få klarhet i hva som har skjedd og følge opp saken videre. Et varsel vil alltid være fortrolig, og informasjon om at du har varslet og hvem du er, vil kun deles med de som skal behandle varselet fra deg. Det er viktig at du som varsler alltid skal føle deg trygg. 

Ta kontakt med rådgiverne våre om du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om hvordan si ifra.