Styremøte Kongsvinger IL Turn

Dato: 17.11.2022

Møtet ble avholdt i Teams.

 

Eirik Grønnerud, Tage Westli Nilsen, Cato Bratt og Gry Høgberg møtte.

Forfall: Heidi Stenmyren og Marilinn Prøven

 

  1. KM – økonomi og resultat

Tage har regnskapstall fra KM. Tallene forutsetter at kretsen dekker alle dommerutgifter. Resultatet viser at KIL Turn har et overskudd på omtrent kr 20 000 fra arrangementet. Vi venter fortsatt noen bilag og summen kan bli justert noe.

 

  1. Sponsoravtale

Eirik har hatt møte med Odal Sparebank vedrørende sponsoravtale. Som tidligere år er banken veldig positive til å være sponsor for vår klubb. Banken mener at KIL Turn står for verdier som passer deres profil godt. I tillegg til en sponsoravtale med et fast beløp pr år, oppfordrer banke klubben til å søke gavemidler til ulike formål i tillegg.

Styret gjennomgikk forslaget til avtale fra banken og har noen spørsmål og forslag til endringer som sendes tilbake for en ny vurdering.  KIL Turn ber banken vurdere totalsum på sponsorpakken, muligheter for forsikringsavtale, gebyrsats på Vipps og mulighet for Mastercard.

Eirik har ansvar for oppfølging med banken.

Gry tar kontakt med KB Grupper for å spørre om de evt kan være aktuelle som sponsor.

Tage sjekker ut avtalen med Nye Sporten.

 

 

 

Ref. Gry Høgberg