KIL Turn

Styremøte.

 

Innkalt

Styreleder: Gry Høgberg

Nestleder: Eirik Grønnerud – ikke tilstede

Kasserer: Tage Michael Westli Nilsen

Sekretær: Heidi Stenmyren

Styremedlem: Cato Bratt

Trenerrepresentant vara: Marilinn Prøven – ikke tilstede

 

Tid:                        14.11.2021 kl. 20:00       

Sted:                     Teams

 

 

Referat distribueres per e-post til alle innkalte.

 

Neste møte: styremøte 23.11.2021 kl. 20:30

 

 

 

Punkt:

Tekst:

Ansvar:

Frist:

1.

Julekalendersalg:

  • På fredag var det delt ut ca. 550 av 1250 kalendere.
  • Oppdatert utleveringsplan legges ut mandag 15. Gry lager den og sender til Cato og Heidi for komplettering og publisering.
  • De som deler ut må stå i gangen og dele ut til alle tropper, ikke bare sin egen tropp.
  • Legge ut ekstra informasjon til Konkurransepartiet og Aspirant, at de kan hente ut etter trening tirsdag og i løpet av trening torsdag. Utøverne kan ta med seg kalendere hjem dersom de har fått et skjermbilde av betalt Vipps.

 

 

 

Gry, Cato og Heidi

 Heidi

 

2.

 

Juletresalg:

  • Vi ser at det blir veldig kort tid å organisere en full dugnad nå, med tanke på kalenderdugnad og juleoppvisning. Vi kan tilby salg av juletrær i en begrenset periode.

 

Gry

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

Trenerlønn:

  • Vi vedtar forslaget fra forrige møte:

Kr. 65,-      medtrener uten kurs, uansett alder

Kr. 85,-   medtrener med kurs fra det året man fyller 13

Kr. 120,-  medtrener med kurs fra det året man fyller 16

Kr. 140,-  hovedtrener fra det året man fyller 16

Kr. 125,-  medtrener med kurs fra det året man fyller 17

Kr. 145,-  hovedtrener fra det året man fyller 17

Kr. 135,-  medtrener med kurs fra og med fylte 18 år

Kr. 165,-  hovedtrener fra og med fylte 18 år. 

  • Trenerreprensentanten og hovedansvarlig for alle konkurranser får kr. 165,- for alle arbeidstimer i hallen. I tillegg får de et årlig honorar på kr. 20000,-. De kan selv velge om og hvordan de ønsker å dele opp utbetalingen av honoraret. Inkludert i honoraret er alle konkurranser. Det vil si at de ikke får kr. 800,- ekstra for hver konkurranse de deltar på. 

De vil imidlertid få kr. 800,- for interne samlinger, deltakelse på BKTS, sommer- og juleavslutninger.

  • Lønnsendringen trer i kraft fra og med 01.01.2022. 
  • En eventuell ansettelse av en ekstra trener til konkurranseutøverne må vi se på i forbindelse med utarbeiding av budsjettet for 2022.

 

 

 

 

 

 

 

4.

Kontoavtaler hos leverandører:

  • Vi vedtar at vi kan opprette kontoavtaler hos leverandører vi har behov for, slik at vi kan få faktura. 

 

 

 

 

 

 

Kongsvinger, 15.11.2021

Heidi Stenmyren