KIL Turn

Styremøte.

 

Innkalt

Styreleder: Gry Høgberg

Nestleder: Eirik Grønnerud

Kasserer: Tage Michael Westli Nilsen

Sekretær: Heidi Stenmyren

Styremedlem: Cato Bratt

Trenerrepresentant: Stine Moltzau

Trenerrepresentant vara: Marilinn Prøven

Ikke tilstede:

Eirik Grønnerud

 

Tid:                        26.10.2020 kl. 19:30       

Sted:                     GIV

 

Referat distribueres per e-post til alle innkalte.

 

Neste styremøte: 02.11.2020 kl. 19:30 på Teams

 

Punkt:

Tekst:

Ansvar:

Frist:

1.

 

Møte med alliansen:

Styret i Kongsvinger Idrettslag (Alliansen) har vedtatt at alle klubbene i KIL skal ha en «fadder». Vår fadder er Frode Ek Skarnes, og han var invitert til møtet for å høre litt om hva vi holder på med.

KIL Turn har vært med i alliansen i mange år, og ser det som en styrke å være flere, og er veldig fornøyd med samarbeidet.

Vi er også veldig fornøyd med samarbeidet med Idrettsrådet.

 

Vi valgte å bruke møtet til å være tydelige på at vi ønsker hjelp av alliansen i prosessen framover med å jobbe for at Holthallen skal bli en troppsgymnastikkhall.

Vi fortalte en del om klubben, medlemsmassen vår, og hva slags utstyr vi har og trenger. Vi fortalte også litt om hvilket behov vi har i en ombygd hall, slik som å grave groper, tribune, kiosk/møterom. Vi fortalte om behovet for å kunne ha arrangementer i egen hall, og for å kunne ha en mer stabil inntekt. Samtidig var vi tydelige på at hallen også skal kunne brukes av andre klubber/institusjoner som vil ha nytte av utstyret vårt.

Vi har god støtte i Idrettsforbundet (NIF) og Norges gymnastikk og turnforbund Innlandet. 

Når det gjelder økonomi, snakket vi om at vi har en trygg økonomi i klubben, og at vi har noe egenkapital til en ombygging, men at vi er avhengig av en god dialog med kommunen.

 

Det var et godt møte, og Frode fikk med seg en del som han vil ta med seg tilbake til alliansen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Reklamefilm Odal Sparebank:

Vi hadde med 10-12 utøvere i filminnspillingen, og vi fikk turnet på matter og tatt noen hopp på trampetten. Filmen skal etter planen være klar 27. oktober, og vi vil legge den ut på hjemmesiden vår så fort den er klar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Økonomi:

  • Krisepakke 3

Vi vil søke om støtte fra Krisepakke 3.

Ut fra de to siste avslutningene våre, regner vi ut forventet tap. Vi har gått glipp av inntekter fra sommeravslutning i år, og vil gå glipp av inntekter for juleavslutning.

Tage sender Gry regnskapet for de to siste avslutningene våre.

 

 

 

 

Gry

 

 

Tage

 

 

4.

Arrangement for konkurranseutøverne:

Det hadde kommet inn ønske/forslag fra Konkurransepartiet om å reise på samling til Gran, og å få trene sammen med Gran i hallen deres. Det var også ønske om å se på muligheten for overnatting. Bakgrunnen for ønsket, var å motivere utøverne og å ha noe og jobbe mot. Det var også plan om å filme på slutten, slik at vi kan delta i «online konkurranse i troppsgymnastikk». Frist for påmelding er 29.10.2020, og frist for innsending av videoer er 19.11.2020.

 

Styret er enige om at med de nye føringene som kom i dag i forhold til smittevern, må vi si nei til å reise.

Styrets forslag er at vi innvier egen tumbling (hvis den har kommet), og tar en samling for Konkurransepartiet og Aspirant i egen hall. Vi finner gjerne på noe ekstra, som å bestille mat, ha kveldsturning eller lignende.

Vi tilbyr også mulighet for å sende live stream via hjemmesiden vår, hvis det er ønskelig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Dugnad:

  • Kalendersalg

Vi må komme i gang med salg av kalendere så raskt som mulig. Vi gjør nesten som i fjor i forhold til antall kalendere som skal selges per barn. Konkurransepartiet og Aspirant selger minimum 10 kalendere per barn, og alle andre tropper selger minimum 5 kalendere per barn. Dersom det er søsken, selger man kun for ett barn.

Kalenderne må betales via Vipps, eller faktura via MinIdrett før de sendes med barnet hjem fra trening (smittevern).

 

 

 

 

6.

Eventuelt:

  • Bestilling av frittståendeprogram

Kim får i oppgave, i samsvar med Sportslig utvalg, å bestille frittståendeprogram for sponsorpengene vi fikk fra ABB. Programmet må bestilles i løpet av året. Marilinn gir beskjed til Kim.

 

 

 

Marilinn/Kim

 

 

 

 

 

Kongsvinger, 27.10.2020

Heidi Stenmyren