KIL Turn

Styremøte.

 

Innkalt

Styreleder: Gry Høgberg

Nestleder: Eirik Grønnerud

Kasserer: Tage Michael Westli Nilsen

Sekretær: Heidi Stenmyren

Styremedlem: Cato Bratt

Trenerrepresentant: Stine Moltzau

Trenerrepresentant vara: Marilinn Prøven (ikke tilstede)

 

Invitert: Uno Arnesen (Byen Vår)

 

 

Tid:                        09.11.2020 kl. 21:00       

Sted:                     Teams

 

 

Referat distribueres per e-post til alle innkalte.

 

Neste styremøte: 23.11.2020 kl. 21:00 på Teams

 

 

 

Punkt:

Tekst:

Ansvar:

Frist:

1.

Dugnad – juletresalg. Samarbeidsmøte med Uno Arnesen:

 • Vi har fått plass på bakerste delen av Torget, mellom juletreet og det lille klatrestativet. Dette er praktisk i forhold til at folk kan kjøre bak rådhuset for å hente trærne. Der er det også litt ekstra lys på grunn av lekeplassen.
 • Oppaker Gård stiller med betalingsterminal og Vipps-løsning. Vi vil ikke tillate kontanter.
 • Oppaker Gård merker alle trærne godt med høyde.
 • Oppaker Gård stiller med plakater med priser og informasjon om Vipps.
 • Vi diskuterer muligheten for å selge andre ting (julenek, gløgg, kalendere). Dersom vi ønsker å selge andre ting, kan vi bruke vår betalingsløsning til det og betaling for utkjøring. Utkjøring må uansett gå på en annen betalingsløsning enn Oppaker Gård sin. Inntekten for utkjøring må gjøres opp med Byen Vår i etterkant.

Uno sjekker WiFi i forhold til betalingsterminaler.

 • Tilgang til telt/varmeplass: Vi ønsker å ha bålpanne for både varme og stemning, eventuelt også mulighet for å varme gløgg på. Stine og Tage har bålpanner. Heidi og Stine har ved.

Tage sjekker i tillegg med Eriksen Maskinutleie om de har varmetelt (spons?). Uno har lys.

 • Styret setter av helgen 11. – 13. desember til å rigge plassen sammen med Oppaker Gård og Byen Vår.
 • Vi kjøper inn håndsprit. Faktura sendes til Byen Vår.
 • Byen Vår planlegger å ha noe ekstra på startdagen som også er Lucia-dagen. 
 • De av våre utøvere som har lyst, kan gjerne kle seg ut som nisser og turne litt og reklamere.
 • Vi må lage en detaljert oppgavebeskrivelse til vaktene, slik at de er sikre på hva de skal gjøre på vakten sin. Lage ark for telling av antall solgte trær, hjemkjøring, evt. gløgg og kalendere.
 • Vi kan reklamere godt på forhånd via hjemmesiden og Facebook. Vi kan også forhåndsselge hjemkjøring.
 • Vaktlistene begynner å fylle seg opp. Noen vakter er allerede fullbesatt. Heidi purrer på de troppene hvor det mangler vakter.
 • Vi satser på et nytt samarbeidsmøte med alle parter nærmere oppstarten på dugnaden.

 

 

 

 

 

 

Oppaker Gård

 

Oppaker Gård

Oppaker Gård

 

 

 

 

 

 

 

Uno

 

Stine, Tage, Heidi

 

Tage

 

Alle

 

Marilinn

 

 

 

Stine

 

 

 

 

 

Heidi

 

Heidi

 

2.

 

Dugnad - kalendersalg:

Det ble litt vanskeligere med å få delt ut solgte kalendere når vi måtte stenge. Heidi vil stå en time på ettermiddagen på parkeringsplassen ved Holt tirsdag og torsdag denne uka, slik at de som ønsker kan få hentet ut kalendrene sine.

 

 

 

Heidi

 

 

 

 

3.

 

Banner:

Vi vil bestille et banner som vi kan bruke når vi er ute på forskjellige ting, slik som juletresalget.

Vi tenker at et banner bør være ca. 3 meter langt, og at vi bruker logoen fra hjemmesiden vår.

Gry innhenter tilbud og bestiller.

 

 

 

Gry

 

 

 

 

 

4.

Treninger fram mot jul:

Ettersom dette turnåret har vært veldig amputert, sier vi at de troppene (trenerne) som ønsker det kan trene fram mot jul. Dette er opp til trenerne.

De troppene som ønsker det, må gi beskjed til Heidi, slik at hun får oppdatert kalenderen på hjemmesiden og sendt ut informasjon på Facebook.

 

 

 

Stine

 

 

Heidi

 

 

 

5.

Betaling for stengt periode:

Vi betaler vanlig lønn (uten riggetid) for de timene som var satt opp på hver enkelt trener denne uka vi måtte holde stengt.

 

 

Stine

 

6.

Vasking av hallen:

Vi benytter muligheten når hallen er stengt, til å få vasket ned skikkelig. Stine sender ut forespørsel til trenerne.

 

 

Stine

 

7.

Neste møte:

Neste møte blir satt til 23.11.2020 kl. 21:00 på Teams, eventuelt fysisk møte.

Som vi har snakket om tidligere, inviterer vi Idrettsrådet (Roger Granseth) til møtet for å jobbe videre med veien mot å få Holthallen til turnhall.

 

 

Gry

 

 

Kongsvinger, 10.11.2020

Heidi Stenmyren

KIL Turn