KIL Turn

Styremøte.

 

Innkalt

Styreleder: Gry Høgberg

Nestleder: Eirik Grønnerud – ikke tilstede

Kasserer: Tage Michael Westli Nilsen

Sekretær: Heidi Stenmyren

Styremedlem: Cato Bratt

Trenerrepresentant vara: Marilinn Prøven – ikke tilstede

 

Tid:                        23.02.2022 kl. 18:00       

Sted:                     GIV

 

 

Referat distribueres per e-post til alle innkalte.

 

Neste møte: dato ikke satt 

 

 

 

 

Punkt:

Tekst:

Ansvar:

Frist:

1.

Ny lovnorm:

  • Styret vedtar ny Lov for KIL Turn. Vi informerer om loven i årsmøte rett etter styremøtet

 

Gry

 

 

 

2.

 

Årsmøte:

  • De siste forberedelsene og gjennomgangen av dokumentene til årsmøtet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kongsvinger, 24.02.2022

Heidi Stenmyren