KIL Turn

Styremøte.

 

Innkalt

Styreleder: Gry Høgberg

Nestleder: Eirik Grønnerud

Kasserer: Tage Michael Westli Nilsen

Sekretær: Heidi Stenmyren

Styremedlem: Cato Bratt

Trenerrepresentant: Kim Fredriksen

Ungdomsrepresentant: Åsa Andersen – ikke til stede

 

Tid:                        15.01.2024 kl. 20:30       

Sted:                     Teams

 

 

Referat distribueres per e-post til alle innkalte.

 

Neste møte: 05.02.2024 kl. 20:30 

 

 

Punkt:

Tekst:

Ansvar:

Frist:

1.

Dugnad:

Gry har hatt kontakt med et firma i forhold til å selge kluter på dugnad. Dette virker å være en veldig godt organisert dugnad. 

 • Vi blir enige om at dette blir en salgsdugnad for hele klubben, og at foreldrekontaktene på alle tropper kalles inn til informasjonsmøte på GIV. Gry sjekker dato for møte.

 

 • Konkurransepartiet tar en skrapelodd-dugnad litt lenger utpå våren, når det ikke er så mange andre dugnader.

 

 

 

 

 

 

 

Gry

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Årsmøte:

 • Dato for årsmøte blir 19.03.2024 kl. 19:30 på GIV.
 • Vi tar et styremøte i forkant (5. februar), som i hovedsak skal dreie seg om budsjett.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Utleie av utstyr til Opplandspokalen:

 • Opplandspokalen har sendt et utkast til leieavtale. Kim og Heidi ser på den, opp i mot det utstyret vi har tilgjengelig, og sjekker pris på leie av 2 lastebiler med sjåfører og plast til å pakke inn utstyret.
 • Vi legger ut spørsmål til foreldrene på Konkurransepartiet om det er noen foreldre som har mulighet til å være med til Lillehammer og sjaue utstyr på Lillehammer fredag og søndag ettermiddag. Det kan muligens tas som dugnadsarbeid som vi kan tjene litt på (Ollerup eller Konkurransepartiet). Hvis ingen kan, stiller vi krav om at Lillehammer må stille med sjauere.
 • Fakturaer for kostnader i forbindelse med utleien sendes til oss. Vi sammenstiller og sender faktura til Opplandspokalen/kretsen for å få refundert kostnadene.

 

 

 

Kim og Heidi

 

 

 

 

Kim og Heidi

 

4.

Konkurransebudsjett 2024:

 • Kim og Heidi har satt opp utkast til budsjett for konkurransene i 2024. 
   Inntektene er satt til ca. kr. 167 500,-, mot kr. 200 500,- i 2023.

Utgiftene er satt til kr. 348 000,-, mot kr. 455 000,- i 2023.

Kostnadene for klubben blir på ca. 180 000,- mot 254 500,- i 2023. 

 

 

 

5.

Sommeravslutning:

 • Gry kontakter håndballen og hører om det er ledig i Tråstadhallen siste helgen i mai.

 

 

 

Gry

 

6.

Møterom på utstyrsrommet i hallen:

 • Vi ønsker å kontakte Svein Olav og spørre om vi kan gjøre om en del av utstyrsrommet i Holthallen til møterom. Vi har behov for et møterom, ettersom vi har en del møter i løpet av året; foreldremøte for alle tropper vår og høst, trenermøter, informasjonsmøter med utøvere i forkant av konkurranser, foreldremøter for konkurranseutøvere.

 

 

 

 

Heidi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kongsvinger, 16. januar 2024

Heidi Stenmyren