PRØVETRENINGER OG BETALING:


Medlemskontingent må være betalt for at utøveren skal være forsikret under trening i hallen. Derfor forplikter du å betale medlemskontingenten.

Treningsavgiften varierer ettersom hvilken tropp barnet er med på. Du betaler full treningsavgift uansett hvor mange dager i uka du velger å møte på trening (gjelder kun de som har trening flere dager i uka). 

Du betaler også full treningsavgift hvis du velger å ikke møte på trening. Det står ofte barn på venteliste for å få plass, og da er vi avhengig av at de som har plass betaler for den.


Medlemskontingent betales når du mottar faktura, eller informasjon om faktura per e-post. Du kan møte på trening selv om du ikke har mottatt faktura for medlemskontingent.

De 3 første treningene etter første gang du melder inn er å anse som prøvetreninger, og de betaler du ikke treningsavgift for.

Dette forutsetter at du sier opp plassen før den fjerde treningen.
OPPSIGELSE AV PLASS:

Utmelding/oppsigelse skal gjøres til medlemsansvarlig på epost: kilturn@gmail.com

Dette er fordi vi har elektronisk lagring utenfor Spond. Trenerne kan ikke ta i mot beskjed, ettersom de ikke har ansvar for medlemslister, eller tilgang til medlemsregister.


Du kan når som helst si opp plassen, men dersom du sier opp plassen etter at faktura for treningsavgift er sendt ut (etter at prøvetreninger er avholdt) må du betale full treningsavgift for hele sesongen.