KIL Turn har ikke mange dugnader.

Vi har til vanlig en dugnad i løpet av året, som oftest før jul.


Utenom denne ene dugnaden, er det hjelp til kakebaking, kaffekoking og kioskvakter under sommer- og juleavslutningene hvert år.

I tillegg kan det være behov for dugnader i forbindelse med andre arrangementer.


Det er forventet at alle medlemmer har minst en person som kan stille på dugnad ved behov.