Styremøte.

 

Innkalt: 

Styreleder: Gry Høgberg

Nestleder: Eirik Grønnerud

Kasserer: Tage Michael Westli Nilsen

Sekretær: Heidi Stenmyren

Styremedlem: Cato Bratt

Styremedlem/trenerrepresentant: Marilinn Prøven

Utøverrepresentant: Frida Norevik

 

Tid:                        22.10.2019 kl. 18.00.      

Sted:                     GIV, Rasta

 

Ikke tilstede: Marilinn Prøven

Referat distribueres pr. e-post til møtepliktige samt varamedlem.

 

 

Neste styremøte: ikke satt dato

 

 

 

Punkt:

Tekst:

Ansvar:

Frist:

1.

 

Holthallen på dagtid:

 • Kongsvinger Montessoriskole ved Victoria, har kontaktet Gry med ønske om å låne Holthallen og utstyret vårt på dagtid.

Vi låner gjerne ut utstyret, og henviser til Svein Olav for å avklare leie av hallen.

 

 

 

 

 

2.

 

Sponsoravtale:

 • Gry skal ha møte med Odal Sparebank vedrørende videreføring av sponsoravtale.

 

 

Gry

 

 

 

 

3.

Dugnad – salg av kalendere:

 • Vi skal selge 2500 kalendere (5 stk. per utøver, 10 stk. per utøver på Konkurransepartiet)
 • Vi sender ut informasjon, og deler ut kalenderne til foresatte i hallen i forbindelse med start/slutt på treningene til de forskjellige troppene.
 • Kalenderne må betales av foresatte ved henting. Betalingen må gjerne gjøres via Vipps, slik at vi slipper å stå med masse kontanter.
 • Alle kalenderne skal deles ut innen 8. november
 • Heidi lager lister over de forskjellige troppene
 • Heidi sender ut og spør foresatte om hjelp til utdeling

 

 

 

Heidi

 

 

 

 

 

 

Heidi

Heidi

 

4.

Foreldrekontakter:

 • Alle troppene må ordne med minst en foreldrekontakt per tropp. Vi oppfordrer til foreldremøter på troppene.

 

 

 

5.

Juleshow:

 • Gry kontakter foreldrekontaktene på Konkurransepartiet, slik at de kan sette i gang planlegging og koordinering til juleshowet. Det er et ønske at vi kan gjøre noe spesielt i forhold til 25 års jubileet.

 

 

Gry

 

4.

Regnskapet fra BKTS:

 • Tage klargjør regnskapet og sender det til Gry, slik at hun kan sende det til kretsen.

 

 

Tage / Gry

 

5.

Trenersituasjon:

 • Vi har vært i kontakt med en trener. Han er kun ledig onsdager og lørdager, men kan være interessert i å ta noen helger e.l. Kim er i dialog med han videre.
 • Vi lager en stillingsannonse og spør Toril Nordseth om å legge den ut på Gym og turn sin hjemmeside.
 • Vi jobber med å trekke til oss nye trenere, og vi har fokus på oppfølging/opplæring av nye trenere
 • Vi kaller inn til trener-/styremøte onsdag 13. november, og bestiller noe å spise.

 

 

 

6.

Julegaver:

 • Vi ønsker å takke trenere og de som deltok i de forskjellige gruppene under BKTS med en liten oppmerksomhet til jul.

 

 

Tage

 

7.

Barnebursdag:

 • Det har kommet spørsmål fra en trener om å låne utstyret til å holde barnebursdag for sitt barn. Vi er positive til dette, men er tydelige på at dette er en trener som arrangerer for sitt barn, og at KIL Turn ikke arrangerer barnebursdager.

 

 

 

8.

Tilganger KlubbAdmin / SportsAdmin:

 • Vi ser at vi har forskjellige tilganger, og at ikke alle opplysninger stemmer overens. Tage kontakter KA /SA for å undersøke hva som er feil, og hva som må gjøres for å rette opp.
 • Heidi betaler trenerlisensene, og får tilbakeført fra Tage.

 

 

Tage / Gry

 

 

Heidi

 

9.

Svømmehalldisco:

 • Vi ønsker å arrangere svømmehalldisco for alle våre utøvere etter nyttår.
 • Vi må finne aktuelle datoer og kontakte svømmehallen for å bestille.
 • Vi må ordne med DJ (TK?)

 

 

 

 

Kongsvinger, 23.10.2019

Heidi Stenmyren