KIL Turn

Styremøte.

 

Innkalt

Styreleder: Gry Høgberg

Nestleder: Eirik Grønnerud

Kasserer: Tage Michael Westli Nilsen

Sekretær: Heidi Stenmyren

Styremedlem: Cato Bratt

Trenerrepresentant: Stine Moltzau (ikke tilstede)

Trenerrepresentant vara: Marilinn Prøven

 

 

Tid:                        23.11.2020 kl. 21:00       

Sted:                     Teams

 

 

Referat distribueres per e-post til alle innkalte.

 

Neste styremøte: 07.12.2020 kl. 21:00 på Teams

 

 

Punkt:

Tekst:

Ansvar:

Frist:

1.

Kommunebudsjettet:

 • Det er lagt inn forslag i kommunebudsjettet om at alle idrettslag i kommunen skal betale en «symbolsk sum» på kr. 50,-/time i halleie. Det er samtidig lagt inn forslag om at KIL Toppfotball skal få tilført kr. 700 000,-.

Vi leser det da slik at det skal tas midler fra breddeidretten for å sponse KIL Toppfotball.

Holthallen er per i dag satt opp med 34 timer, inklusive Crystal Cheerleading. KIL Turn har 25 av disse. Dersom vi skal betale kr. 50,- per time, vil det bli en kostnad på godt over 50 000,- årlig for oss. Det vil bety at vi må øke aktivitetsgebyret for at vi ikke skal gå underskudd.

Styret vedtar at vi ikke synes dette er greit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Dugnad - juletresalg:

 • Vaktlista mangler noen vakter. Heidi får med seg noen og trekker de siste vaktene ut fra oppmøtelistene for de respektive troppene.
 • Siste vakten lille julaften (kl. 18:00 – 20:15) ser vi at blir vanskelig å fylle, og vi antar at det ikke vil være store salget på det tidspunktet. Gry tar kontakt med Uno og hører om vi kan avslutte salget tidligere lille julaften.
 • Vi må også sjekke opp om hvor/hvordan betalingsløsningen skal oppbevares på nettene.
 • Oppaker Gård skal delta på julemarkedet 28. november kl. 11-15, og ønsker å ha med noen fra KIL Turn. 

Gry kan stille fra ca. 12.


 

Heidi

 Gry

 

 Gry

 Gry

 

 

 

 

 

3.

 

Hall:

Gry har hatt kontakt med Roger Granseth i Idrettsrådet. Han hadde dessverre ikke mulighet til å være med på møtet vårt i dag.

Investeringsbudsjettet til kommunen har ikke idrettsanlegg på lista. Der står det helseinstitusjoner. Det vil si at vi enten må vente 4-5 år, eller se på andre finansieringsmuligheter.

Idrettsrådet har turnhall øverst på sin liste over idrettsanlegg som ønskes.

 

Vi ønsker å fortsette prosessen vi har startet, og vil nå:

 • Se på andre finansieringsmuligheter
 • Søke spillemidler (må søkes av kommunen, og utbetales flere år i etterkant)
 • Søke bankene om midler
 • Sjekke med NIF og NGTF om de kan bidra på noe vis
 • dugnadsarbeid
 • Sette opp prioriteringsliste på hva vi ønsker; grop/kiosk/kjøkken/tribuner. Starte høyt og skalere ned etter hvert. Eventuelt lage flere byggetrinn.
 • Kontakte arkitekt for å få en grov skisse, og for å se hva som er realistisk mulig
 • Få et grovt overslag over kostnader
 • Kontakte Ålgård, og eventuelt andre aktuelle klubber for å se på deres kostnadsoversikt
 • Kontakte skøyteklubben og Crystal Cheerleading for å se på mulig samarbeid

 

https://www.godeidrettsanlegg.no finner vi mye nyttig informasjon og tips til veien mot turnhall.

 

Vi blir enige om at Gry starter med å kontakte Stig Nilssen i NGTF for å høre om alternative økonomiske løsninger.

Vi blir også enige om at vi følger lista som vi har fått fra Kari Isnes i Idrettsrådet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gry

 

 

4.

Sportslig Utvalg (SU):

SU har hatt sitt første møte.

Hva skal være SU sitt mandat, hva skal de holde på med?

 • Styret tenker at SU sin jobb er alt som har med det sportslige/sportslig utvikling å gjøre.
 • Alt som innebærer økonomiske forpliktelser skal tas til styret.
 • Alt som har med treninger, legges som forslag til styret
 • Lage skisse til årshjul, legges som forslag til styret

 

Når styret har behandlet en sak, er saken ferdig behandlet og skal ikke behandles på nytt i SU.

 

Referat fra alle SU-møter skal sendes til styret, slik at styret vet hva det jobbes med i SU.

 

 

 

 

 

 

5.

Oppstart våren 2021:

Vi starter vårsesongen uka etter skolen starter opp igjen, det vil si første trening blir 110121.

Kalenderen blir uforandret.

 

 

 

6.

Frittstående:

Kim har innhentet tilbud på kursing i frittstående, samt program. 

Den totale summen vil bli på ca. 30 000,-. Den inkluderer:

 • To dager med til sammen 10 timer kurs (9. – 10. januar)
 • Frittståendeprogram
 • Innlæring frittstående program (19. – 21. januar)
 • Reise, kost og losji for kursholderne.

 

Cato kontakter ABB og forklarer at på grunn av situasjonen med smittevern og Corona har det ikke latt seg gjøre å gjennomføre tiltaket i år, men håper at det går greit at vi gjennomfører rett over nyttår.

 

KIL Turn dekker kostnader over de tildelte 25 000,- fra ABB.

 

 

 

 

 

7.

Dugnad - kalendersalg:

Status per nå er at vi har igjen ca. 400 kalendere. 

Alle har ikke betalt og hentet ennå.

Heidi legger ut en påminnelse, og oppfordrer de som kan til å selge flere.

Heidi tar kontakt med Lasse Ellingsen og spør om mulighet til å sitte på Kongssenteret en dag og selge kalendere derfra.

 

 

 

 

Heidi

 

Heidi

 

8.

Eventuelt:

 • Gry og Heidi møter i hallen 24. november og leverer ut kontrakter og politiattester til de over 16 år.
 • Vi setter opp et styremøte mandag 4. januar 2021

 

 

Gry og Heidi

 

 

Kongsvinger, 24.11.2020

Heidi Stenmyren

KIL Turn