Styremøte.

 

Innkalt: 

Styreleder: Gry Høgberg

Nestleder: Eirik Grønnerud

Kasserer: Tage Michael Westli Nilsen

Sekretær: Heidi Stenmyren

Styremedlem: Cato Bratt

Styremedlem/trenerrepresentant: Marilinn Prøven

Utøverrepresentant: Frida Norevik

 

Tid:                        13.11.2019 kl. 18.30.      

Sted:                     GIV, Rasta

 

Trenere tilstede: Georg Bergersen, Kristian Liverød, Stine Stake, Sarah-Michelle Østad, Olivia Helstad, Eline Frysjøenden, Gina Berge, Sanna Linna, Norah Marielle Stangnes, Kim Fredriksen, Stine Moltzau Skårer, Frida Norevik Wilhelmsen

 

Referat distribueres pr. e-post til styremedlemmene, samt publiseres på hjemmesiden.

 

 

 

Punkt:

Tekst:

Ansvar:

Frist:

1.

 

Politiattester:

 

Eirik informerer om politiattester. Alle trenere over 16 år levere politiattest. Alle trenere må gå inn på www.politi.no. De som er over 18 år kan søke på nett selv, de som er under 18 år må lese hvordan de skal gjøre det (underskrift fra foresatt).

Frist for å forevise politiattest til Eirik er 31.12.2019

 

 

Alle trenere over 16 år

 

 

31.12.2019

2.

 

Timelister: 

 

Alle trenere som skal ha utbetalt lønn må levere timelistene til Marilinn senest den 15. i måneden. Marilinn har en uke frist til å gå gjennom timelistene og sende de til Tage. Tage legger inn lønnen og Gry godkjenner slik at lønnen skal være på konto senest den 1. hver måned.

 

Ved legemeldt sykefravær (sykemelding fra lege) gjelder arbeidslivets regelverk. Det vil si at vi utbetaler inntil 16 dagers lønn for de timene treneren er satt opp på etter timeplanen (skulle mottatt lønn) jf. Folketrygdloven § 8-18 og 8-19.

 

 

Alle trenere, Marilinn, Tage, Gry

 

 

 

 

3.

Status tropper:

 

Ved oppstart av sesongen var det litt utfordrende med 2-åringene, men det har gått seg til, og nå går det fint.

 

Det er noen utfordringer innad i Tropp 2. De har flere barn med diagnoser som krever en del ekstra av trenerne. Vi har satt inn ekstra hjelpetrenere, og Stine har veldig god dialog med foreldrene. Vi ser på timeplanen neste sesong, om vi får til at Tropp 2 har mer tid alene i hallen, slik at det blir mindre støy og lettere for barna å beholde fokus.

På Aspirant er det mange utøvere, og stor nivåforskjell. Dette gjør det vanskelig å tilpasse treningen.

 

På Rekrutt er det også stor nivåforskjell. Det er også litt problemer med manglende motivasjon hos noen utøvere.

 

Ellers fungerer det veldig bra på alle troppene, og det er enighet om at den aldersinndelingen vi har nå er veldig fin.

Kim forteller at junior og senior er veldig motiverte, og at han merker stor forskjell fra før sommeren. De har gjort noen grep som har hatt god effekt.

 

Alle troppene avslutter treningene etter juleavslutningen

8. desember.

Konkurransepartiet fortsetter fram til 19. desember for å få best mulig oppkjøring til konkurranse rett etter nyttår.

 

 

 

 

 

 

4.

Planer fremover:

 

For å avlaste Aspirant litt, og for å motivere til utvikling, bestemmer vi at tilbudet om konkurranser fra og med neste sesong skal være som følger:

·         Bredde får tilbud om 1 konkurranse per år (KM).

·         Aspirant får tilbud om 2 konkurranser per år.

·         Rekrutt får tilbud om 3 konkurranser per år.

·         Junior/Senior får tilbud om 4 konkurranser per år.

År = høstsemester + vårsemester – altså ett skoleår.

 

Det kommer forslag om en slags «oppmann» som kan avlaste trenerne på konkurranser og lignende. Vi blir enige om at dette er en oppgave for foreldrekontaktene på Konkurransepartiet. Noen eksempler på oppgaver kan være bestille reise/hotell, ordne med mat, sørge for at utøverne får tid til å spise, hjelpe til i garderoben og sørge for at utøverne er på rett plass til rett tid. Dette starter vi med fra og med neste sesong.

 

Konkurransepartiet får invitasjon til romjulssamling med ROS  29.-30. desember. Kim sender ut invitasjonen så fort han får den. Samlingen er frivillig.

 

Konkurransepartiet er i dialog med Holmen om å låne/leie hall og utstyr på jevnlig basis. Styret vedtar at vi betaler leie for hall dersom det blir aktuelt.

 

På ekstraordinært kretsting ble det vedtatt at det skal fortsette å være to Barnekretsturnstevner (BKTS) i Innlandet. Det blir slik at hver klubb kan velge hvilket man vil delta på. BKTS vil også endre form. Det er snakk om mer aktivitet (workshops?), og det ser ut til at «Best-in-show» (synsekonkurranse) forsvinner etter hvert.

 

 

 

 

5.

Drakter:

 

Utøverne må selv kjøpe draktene, men vi bestiller opp og leverer de ut når vi har mottatt betaling fra utøveren.

 

Vi sender ut informasjon ved slutten av vårsemesteret at drakter bestilles innen en viss dato, så må de som ønsker drakt gi beskjed. Vi sender så inn bestillingen slik at vi mottar draktene i god tid før første konkurranse på høsten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Sportslig plan:

 

Trenerne skal sammen utarbeide en sportslig plan. Den skal være skriftlig og godt kjent for alle trenere.

 

KIL Turn har tatt et valg om hvordan vi øver inn forskjellige elementer. Dette er ikke nødvendigvis samme måte som andre klubber har valgt å øve inn samme element.

 

Vi spanderer mat/drikke til en trenersamling i hallen for å utarbeide en slik plan.

 

Det opprettes en «Idé-bank» på hjemmesiden vår, hvor det linkes til videoer som viser hvordan man kan øve inn forskjellige elementer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heidi/Kim/Marilinn

 

5.

Neste sesong:

 

Konkurransepartiet starter opp 2. januar 2020

Alle tropper unntatt Toddler1 og Toddler 2 starter opp 6. januar

Toddlerpartiene har kortere sesong, og starter senere og avslutter tidligere. Stine sender datoer til Heidi så fort hun har de klar – senest 15. desember.

 

Vi beholder troppene fra høstsemesteret, men tydeliggjør mer Bredde/Aspirant. De har gått litt inn i hverandre denne sesongen.

Salto utvider treningstiden til 1,5 time igjen.

 

 

 

 

 

 

Stine M.

 

6.

Eventuelt:

 

Vi ser også at det i løpet av de nærmeste årene vil øke oppover

til Bredde, Aspirant og Konkurransepartiet. En måte vi tenker å fordele trykket litt på, er å tilby mer breddepartier slik som Bredde, Salto og Frittstående.

 

Vi ønsker å melde inn til kretsen at vi vil være vertskap for frittståendekurs. På det viset får flest mulig av våre trenere vært med også.

 

Alle trenere er forbilder for barna og hverandre, og det er viktig at alle tenker på hvordan man oppfattes på trening og i hallen.

Alle trenere skal holde en god tone, gi gode, tydelige tilbakemeldinger og konstruktiv veiledning.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gry

 

 

Kongsvinger, 14.11.2019

Heidi Stenmyren