Vil du delta som frivillig i klubben?


Styrearbeidet i KIL Turn er frivillig ulønnet arbeid.

Styret velges ved årsmøtet og styremedlemmene velges for to år om gangen, bortsett fra styreleder som velges hvert år.


Det er mange oppgaver som skal utføres i en organisasjon som vår, og vi har alltid behov for flere hjelpere.

Vi har spesielt behov for sjauere ved arrangementer utenfor Holthallen da vi har mye utstyr som skal flyttes.

Vi har også behov for noen som kan bidra med å skaffe sponsormidler.

Hvis du ønsker å bidra kan du kontakte oss ved å sende en epost til kilturn@gmail.com Fortell da gjerne litt om hva du kan bidra med.


Hilsen Styret