KIL Turn

Styremøte.

Innkallt:

Styreleder: Gry Høgberg

Nestleder: Stig Johnsrud

Kasserer: Karianne Melbye Eriksen

Sekretær: Torunn Kildal Stangnes

Styremedlem: Stian Gundersen

Styremedlem: Heidi Stenmyren

Styremedlem/trenerrepresentant: Marilinn Prøven

Tid: 01.06.17 kl. 19.00.

Sted: GIV, Rasta

Referat distribueres pr. e-post til møtepliktige samt varamedlem.

Neste styremøte: (forslag) mandag 12.06.17, kl. 19.00. Sted: GIV, Rasta.

Punkt:

Tekst:

Ansvar:

Frist:

1.

Sommertoget:

 • Vi skal delta på sommertoget når det kommer til Kongsvinger i sommer
 • Vi får en egen sone i gata hvor vi kan profilere klubben f.eks. stand og dele ut kort med henvisning til grasrotandelen
 • Vi får markere oss med egen oppvisning. Det er uvisst hvordan dette er tenkt gjennomført enda da det krever at det er fint vær eller høyt under taket der vi skal opptre
 • Heidi legger ut info om dette på facebook og hjemmeside for å sjekke hvor mange som ønsker å delta.

Stig

Heidi

 

2.

Idrettens dag:

 • 26 august gjennomføres idrettens dag langs strandpromenaden
 • KIL Turn skal ha sone sammen med friidretten på friidrettsletta
 • Det vil bli befaring for planlegging 06.06 kl. 19.00. Marilinn og stig deltar på denne
 • Det må planlegges for sjauing, musikk og utstyr

Stig

Marilinn

 

3.

KM:

 • Vi skal arrangere KM 4-5 november
 • Vi booker Tråstadhallen men må også vurdere å bruke storhallen
 • Vi mottar statutter for gjennomføring og vi planlegger å gå igjennom denne for å fordele oppgaver oss styremedlemmer imellom
 • Vi ønsker å sette ned arbeidsgrupper for de forskjellige ansvarsområdene
 • Heidi sender ut melding på hjemmeside og facebook hvor vi ber om at frivillige melder seg
 • Det er ønskelig å hente inn sponsormidler for å kunne leie storhall
 • Vi vil vurdere om det er hensiktsmessig med annen pauseunderholdning for å trekke et større publikum
 • Områder vi må fordele ansvar er: Utstyr, kiosk, sjauing, påmelding, sekretariat, inngang/billett, nødvendig med oppvarmingshall? speaker, lokaler for dommer og trenermøter, gymhjul.

Stig

Gry

Marilin

Karianne

Torunn

Stian

Heidi

 

4.

Sommeravslutning:

 • Jorun er i gang og har engasjert foreldrekontaktene. Hun har gjøremålsliste som fungerer godt
 • Kate har sagt ja til å være speaker. Marilinn sier fra til hovedtrenerne at de kan korte ned tekst til speaker
 • Vi oppretter påmelding på hjemmesiden
 • Vi ønsker å samle inn fruktkurver til premier
 • Karianne ordner med vekslepenger/vips. Vipsnummeret legges ut i invitasjoner og markedsføring
 • Gry ordner med nøkler til hallen
 • Stian ordner med sjauergjeng
 • Gry inviterer alliansen til forestillingen

Stig

Gry

Stian

Karianne

Heidi

Marilinn

Torunn

5.

Trenere:

 • Vi ønsker å følge opp forslag om hjelpetrenerkurs
 • Vi ønsker å begynne på å utforme klubbhåndbok
 • Det vil bli gjort en vurdering for hver enkelt trener om forlenging av kontrakter. Trenerne løses fra kontrakten etter fullført år og signerer ny for neste år
 • Viktig at dette gjøres i tråd med gjeldende regelverk. Gry sjekker opp regelverket
 • Vi vil gjennomføre samtaler med alle hovedtrenerne ved oppstart av ny sesong
 • Det er ønskelig med kun en hovedtrener per parti
 • Heidi har utarbeidet skjema for trivselsundersøkelse. Barna vil få denne utlevert de neste treningene og vi vil sette opp kasse i hallen som disse kan leveres anonymt i.

Gry

Heidi

 

6.

BKTS:

 • Vi har fått tilbakemelding fra Stine om gjennomføring av BKTS. Mye av dette kan være god lærdom å ta med videre til da vi skal arrangere BKTS i 2019
 • Vi vil gå grundigere igjennom punktene på neste møte

Gry

 

7.

Turnhall:

 • Det er ønskelig å opprette egen gruppe som skal arbeide med dette
 • Kan vi få midler fra gjensidigestiftelsen til utstyr og bygging av grop? Utarbeide uteområdet rundt hallen?

Gry

 

Kongsvinger, 30.05.17

Torunn Kildal Stangnes