KIL Turn

Styremøte.

Innkalt:                

Styreleder: Gry Høgberg

Nestleder: Heidi Stenmyren

Kasserer: Tage Michael Westli Nilsen

Sekretær: Torunn Kildal Stangnes

Styremedlem: Eirik Grønnerud

Styremedlem/trenerrepresentant: Marilinn Prøven

Utøverrepresentant: Henrik Høgberg

Tid:                        14.08.2018 kl. 16.30.       

Sted:                     GIV, Rasta

Ikke tilstede: Torunn, Eirik

Referat distribueres pr. e-post til møtepliktige samt varamedlem.

Neste styremøte: ikke satt ny dato for møte

Punkt:

Tekst:

Ansvar:

Frist:

1.

Økonomi:

 • Gry har fått beskjed om at regnskapet skal foreligge 15.08.2018.
 • Vi har fått ettergitt straffegebyret fra Skatteetaten.
 • Frist for søknad til Lotteritilsynet er 15.08.2018.
 • Frist for søknad om momskompensasjon er 15.08.2018. Tage sjekker hva vi kan søke for.
 • Gry og Tage kjører første lønnen etter sommeren sammen.
 • Gry sjekker med regnskapsbyrå om pakkepris på regnskap og lønn.
 • Tage kjører krediteringer på utestående medlemskontingent/treningsavgift ut fra liste fra Heidi.

2.

Oppstart høsten 2018:

 • Heidi har oversikt og holder tak i medlemsmassen, inn- og utmeldinger.

3.

Trenersituasjonen:

 • Marilinn spør Henrik om han kan fortsette som trener for Aspirant.
 • Marilinn har kontroll på fordelingen av hjelpetrenere.
 • Marilinn har kontroll på kursing av trenere. Vi satser på en del kursing av trenerne denne sesongen. Noen av trenerne får også Frittståendekurs.

4.

Eventuelt:

 • Heidi har kontakt med InterSport om klubbuke utpå høsten med tanke på overtrekksdresser/defileringsdrakter.
 • Marilinn og Heidi henter utstyret fra Vennersberg til Holt.
 • Etter brev fra både utøvere og foresatte er vi enige om at det skal være røyke- og snusforbud i treningstiden.

Kongsvinger, 19.06.2018

Heidi Stenmyren