KIL Turn

Styremøte.

 

Innkallt:              

Styreleder: Gry Høgberg

Nestleder: Stig Johnsrud

Kasserer: Karianne Melbye Eriksen

Sekretær: Torunn Kildal Stangnes

Styremedlem: Stian Gundersen

Styremedlem: Heidi Stenmyren

Styremedlem/trenerrepresentant: Marilinn Prøven (ikke møtt)

 

Tid:                        27.06.17 kl. 19.00.          

Sted:                     GIV, Rasta

 

Referat distribueres pr. e-post til møtepliktige samt varamedlem.

Neste styremøte: (forslag) Torsdag 17.08.17, kl. 19.00. Sted: GIV, Rasta.

 

Punkt:

Tekst:

Ansvar:

Frist:

1.

 

Trenermøter/ansettelser:

 • Gry og stig har hatt møter med trenerne og lagt frem forslag til nye avtaler for sesongen 2017/2018
 • Det er avgjort at feriepenger vil bli regnet med i lønn f.o.m august 2017. dette vil være likt for alle
 • Det er også lagt frem forslag om hvilke tropper de forskjellige trenerne er tilbudt å trene neste sesong. Alle trenerne er informert om dette.
 • Det vil fortsatt lønnes per time
 • Vi vil legge inn ekstra 15 min med lønn før og etter treningene som skal brukes til sjauing av utstyr, klargjøring og opprydding.
 • Trenere som har ansvar for konkurranser vil få en fast sum per konkurranse de planlegger.
 • Trivselsundersøkelsen er lagt frem for alle trenerne.
 • Heidi Bye har meldt fra at hun ikke ønsker å fortsette som trener i klubben. Vi vedtar at vi sender henne blomster og takker for et godt samarbeid. Samt utlyser treneroppgaven først og fremst i foreldregruppa til Toddler på facebook
 • Vi vil sende ut nye kontrakter til alle trenerne når disse er klare.

 

Gry

Stig

 

2.

 

Hallregler:

 • Det er ønskelig å utarbeide nye hallregler sammen med trenerne. Dette vil bli tatt opp på trenermøte til høsten.

 

Gry

 

 

 

3.

Treninger ved vennersberg:

 • Toddler, gymlek og tropp 1 vil fra høsten av trene ved Vennersberg barneskole.
 • Vi kjøper inn utstyr som skal stå på skolen slik at også elevene ved skolen kan benytte seg av disse
 • Kommunen dekker utgifter til utstyr ut over 25 000
 • Stig har fått tilbud på Airtrack i riktig størrelse kr 9 000

Gry

Marilinn

Stig

 

4.

Sommertoget:

 • Kil Turn skal stille med egen oppvisning når sommertoget kommer til Kongsvinger. Dette er avklart med kommunen
 • Heidi har oversikt over påmeldte deltagere. Legger ut påmelding på nytt
 • Marilinn følger opp forberedelsene til oppvisning
 • Stig følger opp kontakt med kommunen/arrangør

 

Heidi

Stig

Marilinn

 

 

5.

 

Sommertreninger:

 • Vi gjennomfører sommertreninger en dag per uke gjennom sommeren.
 • Påmelding gjennom facebook
 • Marilinn ordner med det praktiske

 

Marilinn

 

6.

Barneidretten:

 • Vi ønsker å stille med instruktører til barneidretten i mars/april 2018
 • Torunn sier fra til barneidretten

 

Torunn

 

7.

Oppstart høst 2017:

 • Liste over hvilke trenere som skal lede hvilke partier bør være klare til begynnelsen av august
 • Halltider bør også være klare til begynnelsen av august.
 • Vi vil behandle nye søknader om medlemskap i begynnelsen av august når treingstider og trenerkabal er klar.
 • Sende ut infobrev om ny sesong og oppdatere hjemmeside med troppene.

Torunn

Gry

 

 

 

Kongsvinger, 18.07.17

Torunn Kildal Stangnes