Styremøte.

Innkallt:Gry Høgberg, styreleder

Tommy Arnesen, nestleder

Heidi Bye, sekretær

Astrid Bergersen, kasserer

Andrè Fredriksen, styremedlem (meldt fravær)

Gunn-Hege Dalsberget, varamedlem (meldt fravær)

Tid: mandag 25.01.2016, kl. 20.00.

Sted:Erik Werenskioldsveg 9

Referat distribueres pr. e-post til møtepliktige samt varamedlem.

Neste styremøte: mandag 7. mars kl. 20, hos Heidi (Erik Werenskioldsveg 9, Nord-Tråstad).

Saksliste: Regnskap, dugnader, web-siden, årsmøte. Oppfølgingssaker. Annet.

Punkt:

Tekst:

Ansvar:

Frist:

1.

Regnskap.

 • Astrid har laget en regnskapsrapport. Se vedlegg.

Vi opplever et overskudd for 2015.

Soft-Top Tjukkasen blir betalt i 2016.

 • Astrid sender ut purringer pr. e-post vedr. utestående for 2015, samt relevante for 2014.

Gry lager brev for utestående fra 2014.

 • Deltagelse i NM dekkes av foreningen. Send ut e-post om dette til NM-deltakerne.

Astrid

Astrid

Astrid

Gry

Astrid

2.

Sponsorgruppe.

 • Vi går inn for hovedsponsoravtale med Odal Sparebank. Andre sponsorer er Eidsiva og John Deere. Kontraktene må signeres. Alle får logo/navn på T-skjorta, samt Intersport som vi har avtale med.
 • Gavemidler Odalsbanken, frist ca. mars.

Gry

Gry

3.

Dugnad!

 • Konkurransetroppen:

1.Kortsalg, ny dugnad, igangsettes etter nyttår.

 • De øvrige foreldrekontaktene:

1.Styret er enige om å sette i gang boklotteri.

Foreldrekontaktene syntes det var for kort tid for å få gjort dette før jul, ref. forrige referat. Vi ønsker at de kommer i gang med dette så fort som mulig, senest i januar. Inntektene går til innkjøp av Stor-Trampoline.

2.Loppemarked, mai?

3.Gågata, senterleder Siw Solberg er interessert i å ha oss med på arrangement der.

Gry

4.

Web-siden.

Vi avtaler dato for gjennomgang (med Jannicke) snarest.

Heidi

5.

Utstyrsbehov, status.

Pri1: Stor-trampoline. Pris kr. 120.000,- (maks), muligens 70-100.000,-.

Pri2: Rytmegulv (Frittstående).

Pri3: Storkile, oppblåsbar.

Pri4: Tumbling-bane. Pris kr. 230.000,-.

Vi regner med å klare å investere i Stor-Trampoline etter hvert. Vi trenger da sikringskurs for Stor-Trampoline. Søke kretsen om støtte til slikt kurs.

?

6.

Oppfølgingssaker.

 • Pokal-vinduet. Vi har plassert ut pokalene – det ser bra ut! Vi trenger plakat/bilde/informasjon i vinduet. Kommer!
 • Trenerkontrakter må på plass. Jobbes med.
 • Kommunesidene på internet: Heidi prøver å få fjernet all personinformasjon her og lagt inn e-postadresse kilturn@gmail.com samt link til web-siden når den er på plass.
 • Langeland: Vi må ha tilgang til utstyrsrommet! Vi lurer på om gymsalen er ledig før oss da hovedtrener har varslet at det ikke er noen der da de kommer kl. 19. Gry tar kontakt med Lund.
 • Styremiddag! Ny dato: Castrum 13. feb. Heidi bestiller.
 • Barneidretten: Vi har mottatt forespørsel om å stille med instruktører for 5 grupper. April. Trenerne får godtgjørelse iht. våre satser.
 • Terningen neste sesong. Ev. Jessheim Flerbrukshall.

Heidi sender ut forespørsel til trenerne om når det passer.

 • Nye Konkurransedrakter er mottatt, sum kr. 34.850,-. Utøverne betaler selv, faktureres ut i januar.
 • Jump har gitt uttrykk for at de ønsker å leie draktene av oss. Styret synes det er greit. Heidi gir beskjed til Jessica.
 • Reparasjon utstyr, Andrè ordner.

Tommy

Gry

Heidi

Gry

Heidi

Heidi

Heidi

Astrid

Heidi

Andrè

Snarest

Snarest

7.

Nye saker:

 • Voksenturn: gratis for trenerne. Heidi informerer.
 • Treneplaner Vår 2016, Heidi etterspør planene fra trenerne.
 • Oversikt aktiviteter.

Styret ønsker oversikt vedr. diverse aktiviterer som stevner og konkurranser, som KIL Turn skal delta på. Frist for vårsesong er 1. desember, frist for høstsesong er 1. august. Oversikten må inneholde informasjon som navn på og type arrangement, stipulerte kostnader og inntekter, samt annen relevant informasjon.

 • Elin Bergseth, hjelpetrener på Gymlek. Heidi etterspør politiattest for henne.
 • Medlemsregistreringen for 2015. Gry har sendt e-post til Toril Nordseth, Heidi avventer svar.
 • Web-side. Finne kursdato.

Heidi

Heidi

Andrè

Heidi

Heidi

Heidi

 • Erfaring, oppvisning.

1.Tilbakemelding fra en foresatt: lang riggetid mellom troppene, hva med å organisere utstyret slik at alle troppene kan bruke det samme oppsettet? Styret mener dette gir dårlig fleksibilitet for troppene.

2.Gry har inntrykk av at publikum mener prisen på kakene kunne vært høyere. Styret er fornøyd slik det var denne gangen.

3.Pr. desember 2015 var vi 210 medlemmer, og på bristepunktet med plass til publikum på tribunen. Dersom vi blir flere bær vi vurdere andre løsninger, f.eks. dele oppvisningen i to.

 • KIL Turn mottar støtte hvert år for å arrangere sommerskole. Heidi foreslår å forsøke å få til dette.

-En uke, mandag-fredag kl. 10-14. Uke 26? (Unngå fellesferien.)

-Barn i alderen 8-12 år.

-Turning i Holt-hallen kl. 10-12, lunsj og annet kl 12-14, eks. Skansesletta med fri turning, minigolf, tur til svømmehallen, oppvisning siste dag.

-Pris?

-Trenere?

-Transport?

Heidi

 • Årsmøte.

Dato for årsmøte: mandag 14. mars kl. 19.00.

Styremøte mandag 7. mars.

På valg: Styreleder, sekretær, styremedlem, varamedlem.

Ikke på valg: kasserer (Astrid B.), nestleder (Tommy A.).

Heidi sender ut innkalling i samarbeid med Gry.

Årsmøtesak: Endre vedtektene til likelydende som KIL Alliansen, iht. NIF.

Gry

Heidi

15.februar

Kongsvinger, 08.02.2015.

Heidi By