VIKTIG!

Det er barnet/ungdommen som skal være medlem og meldes inn.

Husk at du må ha barnets fødsels- og personnummer tilgjengelig når du begynner innmeldingen, ettersom det er barnet som skal meldes inn i klubben.

Det er også viktig at du legger inn telefonnummer slik at trenerne kan få tak i dere dersom det skulle være noe på trening, og e-postadresse slik at dere mottar informasjon og fakturaer.DERSOM DU ALLEREDE ER REGISTRERT I MIN IDRETT:

Dersom en av de foresatte allerede er registrert i Min Idrett, for eksempel via andre idrettslag, kan man logge inn og legge til barnet som skal meldes inn.

Velg Kongsvinger IL Turn som klubb.


DERSOM DU IKKE ER REGISTRERT I MIN IDRETT:

Dersom ingen av de foresatte er registrert i Min Idrett, må en av dere registrere dere først. Så kan dere gå inn via linken "Bli medlem" på hjemmesiden vår, og legge til barnet som skal meldes inn.