Møteinnkalling, årsmøte 2016.

Herved innkalles det til Årsmøte for Kongsvinger IL Turn.

Møtet avholdes mandag 14. mars kl. 19.00.-21.00. Sted: Rasta, Otervegen 26, GIV.

Stemmeberettigede må ha vært medlem i minst 1 måned og oppfylt medlemsforpliktelsene, må være fylt 15 år. Man kan ikke stemme ved fullmakt eller på sine barns vegne.

Innmelding kan gjøres på Gym & Turn sin nettside.

Saker til årsmøtet:

 1. Godkjenning av de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
 3. Valg av møteleder, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Styrets årsberetning for 2015.
 5. Regnskap for 2015, revidert.
 6. Innkomne saker.
 7. Vedtektsendring.
 8. Fastsette medlemskontingent for 2017.
 9. Vedta budsjett for 2016.
 10. Organisasjonsplan.
 11. Valg.

Forslag til saker kan sendes kilturn@gmail.com, frist 1. mars 2016.

Fullstendig saksliste med sakspapirer legges ut på kongsvingeril.no en uke før årsmøtet.

Hilsen styret