KIL Turn

Styremøte.

 

Innkalt

Styreleder: Gry Høgberg

Nestleder: Eirik Grønnerud

Kasserer: Tage Michael Westli Nilsen

Sekretær: Heidi Stenmyren

Styremedlem: Cato Bratt

Trenerrepresentant vara: Marilinn Prøven – ikke tilstede

 

Tid:                        10.01.2022 kl. 21:00       

Sted:                     Teams

 

 

Referat distribueres per e-post til alle innkalte.

 

Neste møte: FYSISK MØTE 07.02.2022 kl. 18:00 

 

 

 

Punkt:

Tekst:

Ansvar:

Frist:

1.

Oppstart ny sesong:

 • Konkurranseutøverne har startet opp allerede.
 • Resten av troppene starter opp fra og med 17. januar. Dagens smitterestriksjoner gjelder til 14. januar. Vi planlegger ut fra at restriksjonene ikke forlenges. 
 • Vi har fire nye trenere med på laget denne sesongen.
 • Alle trenere som er født i 2006 og eldre må levere politiattest, dersom de ikke har gjort det allerede. Heidi lager informasjon og legger ut link med forklaring.
 • Det er spørsmål om en elev fra KUSK som har tilvalgsfag «Innsats for andre», kan jobbe frivillig hos oss på fredager fram til påske. Vi er enige om at det er positivt med frivillig arbeid, men at hun må melde seg inn i klubben og betale medlemskontingent for å være forsikret på trening.

 

 

 

 

 

 

 

 

Heidi

 

 

 

2.

 

Oppvisning (juleavslutning):

 • Gry har ikke fått svar fra håndballen ennå.
 • Vi tenker at en oppvisning i april kan være greit. Det må ikke være en avslutning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Årsmøte:

 • Vi mangler to medlemmer til valgkomiteen. De to som hadde blitt forespurt, har ikke lenger barn på turn. Vi kommer opp med et par forslag til hvem som kan spørres. Gry tar kontakt med dem.
 • Alle hovedtrenere i 2021 må skrive årsrapporter for sin tropp.

Heidi sender ut beskjed og frist.

 • Kim hadde noen momenter i forhold til budsjett. Heidi ber han sende de, slik at vi kan ta de med i planleggingen av budsjettet.
 • På idrettstingene i 2021 ble det vedtatt flere lovendringer. Noen av de trådte i kraft 01.01.2022, og medfører at det kan være behov for å oppdatere loven vår. Gry går igjennom lovendringene og ser om vi må oppdatere den.
 • Vi blir enige om et fysisk møte neste gang for å planlegge og klargjøre årsmøtedokumentene.

 

 

 

Gry

 

 

Heidi

 

 

Heidi

 

 

Gry

 

4.

 

SportsAdmin:

 • Vi har to brukere i SportsAdmin. Den ene henger igjen fra gammelt. Utfordringen er at den ene brukeren har betalingsløsningen (BuyPass) og den andre brukeren har lisensløsningen. Det er derfor vi ikke får til å sende faktura til klubben på lisenser, men har måttet legge ut selv, og få refundert fra klubben.
 • Gry ser på om det er mulig å slå sammen de to brukerne, da det ikke er hensiktsmessig eller nødvendig å ha to brukere.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gry

 

 

 

5.

Eventuelt:

 • Frist for å søke om tilskudd knyttet til Covid-19 er 18. januar. Vi tenker å søke om tapt inntekt for juleavslutning og utgifter i forbindelse med innkjøp av vaskemidler og sprit. Vi vil også se på om det kan være mulig å få dekket noe av de ekstra utgiftene i forbindelse med NM kvalik/NM i Stavanger.
 • Tage skal ta kontakt med KOBBL for å innhente priser på regnskapsføring og evt. lønnskjøring, slik at vi kan gjøre en vurdering på om det er en løsning for oss.

 

 

 

 

Tage

 

 

 

Tage

 

 

Kongsvinger, 11.01.2022

Heidi Stenmyren