Sponsor

Postet av KIL Turn den 22. Okt 2020

Vi takker ABB som støtter oss med 25000,- til vårt frittstående program, dette er midler som kommer godt med til vårt prosjekt med å utvide KIL Turn`s aktiviteter.


Velkommen til ny sesong i KIL Turn!

Postet av KIL Turn den 16. Aug 2017

VELKOMMEN TIL NY SESONG I KIL TURN!
Kil Turn er en gruppe under Kongsvinger Idrettslag. Vi har ca 230 turnere fra 
2 år og oppover. Vi er en klubb for mennesker som ønsker fysisk mestring og 
utvikling. Alle skal være velkomne uavhengig av alder, kjønn, idrettslig eller sosial bakgrunn. 

Se vår hjemmeside: www.kilturn.no for informasjon om treningstider, styremedlemmer, trenere, kontingent, treningsavgift og annen nyttig informasjon. Vi har også egne grupper på Facebook for KIL Turn og for hver tropp, der det legges ut informasjon. Vi oppfordrer alle foreldre til å melde seg inn i gruppene

Som utøvende medlem i Kongsvinger IL Turn forplikter du deg til å betale:
- Medlemskontingent 
- Treningsavgift for partiet/partiene du er påmeldt
- Administrasjonsgebyr på faktura (for tiden kr 20)
Vi forventer også at alle foreldre stiller til foreldremøtet som avholdes på høsten ved oppstart av ny sesong, samt at man deltar ved dugnader og når det er behov for andre oppgaver som foreldrekontaktene fordeler mellom foreldrene

KONTINGENT/TRENINGSAVGIFT:
Årlig medlemskontingent er 100 kr og treningsavgiften for partiet vil variere noe alt etter hvor mange dager i uken du har trening. Prisene finner du på vår hjemmeside under fanen «bli medlem» Vi oppfordrer sterkt minst en foresatt til å stå som medlem i klubben. Man får da stemmerett og valgbarhet på årsmøtet. I tillegg er man da forsikret om man er med å hjelper til på noen treninger.
Medlemskontingent må være betalt for at utøver skal være forsikret under trening i hallen. Derfor forpliktes det å betale medlemsavgift selv om barnet kun deltar på noen få treninger.
Giro sendes automatisk til registrert e-post adresse. Det er derfor viktig at det blir skrevet riktig e-post adresse ved påmelding.

OPPSIGELSE AV PLASS:
Du kan når som helst si opp plassen. Avmelding skal gjøres til medlemsansvarlig på e-post kilturn@gmail.com De tre første treninger etter første gangs påmelding er prøvetimer. Fra og med fjerde trening må du betale ut det turnsemesteret du har begynt på.
Ved skade med sykemelding: Deltatt på fire treninger – halvparten av semesteret, refusjon på kr. 300,- for treninger en gang pr. uke. Refusjon kr 600,- for øvrige partier. Gi beskjed vedr. dette til vår medlemsansvarlig med å sende en e-post til kilturn@gmail.com.

FORELDREKONTAKTER:
Hver tropp skal ha en foreldrekontakt. Oppgaver til foreldrekontakt er i hovedsak å ta ansvar ved tilstelninger som f.eks. sommer – og juleavslutning. Da med å fordele oppgaver som baking, salg, innkjøp, etc. blant de andre foreldrene. Samt delta med organiseringen av andre dugnader. Foreldrekontakten velges ved foreldremøtet på høsten.

FRIVILLIG ARBEID: 
Vi er en klubb i sterk vekst og mye av arbeidet som blir lagt ned i klubben blir gjort av foreldre som arbeider frivillig for klubben. Dette gjelder både foreldrekontakter, hjelpere og sjauere ved tilstelninger samt medlemmene i styret. Vi har alltid behov for mer hjelp i klubben så hvis du ønsker å delta ber vi deg sende oss en epost og beskrive hva du ønsker å delta med. Send denne til kilturn@gmail.com 

ØVRIG:
Det er ikke tillatt å kjøre ned til inngangen. Slipp barna av på hovedparkeringen eller parker og følg barna inn. Det er skummelt for de små (og foreldrene) med biler som kjører i gangsonen. 
Er det noe du lurer på, ønsker å kommentere etc, ta det med trener umiddelbart etter trening, eller send en e-post til kilturn@gmail.com.

Hovedsponsor: Odal Sparebank!
                                                                        Vel møtt til ny sesong!

Med vennlig hilsen
Styret, Kil TurnInvitasjon til ​klubbkveld i KIL Turn

Postet av KIL Turn den 6. Mar 2017

KLUBBKVELD I KIL TURN

Tirsdag 21. mars bytter vi ut trening med klubbutvikling for utøvere m/foreldre, trenere og styret. Vi starter med mat kl. 17.00, så ingen trenger å tenke på middag denne dagen. Vi mener at utøvere over 10-11 år vil ha godt utbytte av å være med. For de helt unge kan det nok bli en litt lang kveld.

KIL turn har de siste årene vokst både i medlemsmasse og aktiviteter. Målet med denne kvelden er å finne ut hva våre medlemmer vil, og hvordan det er å være både utøver og forelder i klubben vår. Dessuten skal vi løfte blikket og se framover, hva skal vi ha fokus på og hvordan skal vi oppnå de målene vi setter oss?

Den som skal drive oss framover i denne prosesskvelden er Kate Sønstebø. Hun tok klubbveilederutdanning i 2015/2016, og har gjennomført tilsvarende klubbkvelder i seks klubber det siste halve året. Hun lover oss at det blir en morsom, kreativ og inspirerende kveld, så dette blir spennende!

Dato: 21. mars 2017

Kl.: 17.00-21.00

Sted: GIV, Oterveien 26, Rasta (ved SSB)

Pga. matbestillingen må vi vite hvor mange som kommer, så send en sms eller e-post til kilturn@gmail.com / tlf: 91338160 innen 19.mars. Vi ønsker at ALLE utøverne møter med minst 1 forelder/foresatt.
Vi omorganiserer Tropp 1

Postet av KIL Turn den 5. Okt 2016

Tropp 1 er en svært så populær tropp og vi har nå veldig mange påmeldte og enda flere på venteliste. Dette synes vi er veldig gøy men det er også en utfordring å ivareta alle turnere med så mange på en tropp. Vi har også svært lyst til at så mange som mulig skal kunne få tilbud om å være med på turn og at så få som mulig skal måtte stå på venteliste.

Derfor har vi nå bestemt oss for å dele opp troppen i to grupper med ulike treningstider. Tropp 1a vil fortsette å trene tirsdager slik som nå, mens Tropp 1b da vil få trene fredager kl 18.00 - 19.30. Dette vil gjelde fra og med første uke etter høstferien. Følg med på kalenderen her på hjemmesiden vår

I utgangspunktet vil alle 1. klassinger delta på Tropp 1a (tirsdager) og 2. klassingene på Tropp 1b (fredager)

Hovedtrener (Marilinn) vil kunne flytte barn mellom troppene i samråd med foreldrene hvis det skulle være gode grunner for dette. Det er fint om dere sier fra til hovedtrener hvis dere da ønsker å bytte mellom Tropp 1a og 1b

Vi vil begynne å flytte barna over i ny tropp allerede nå slik at dette skal være på plass når barna er tilbake etter høstferien. Foreldrene til 2. klassingene vil fra nå av og noen dager fremover motta eposter med informasjon fra våre datasystemer etter hvert som dette kommer på plass.

Det er fint om dere tar spørsmål rundt dette opp i facebookgruppa til tropp 1. https://www.facebook.com/groups/285884331768605/ På denne måten kan flere få nytte av svaret som blir gitt. Ønsker dere ikke at andre skal se spørsmålet kan dere selvsagt sende en epost til kilturn@gmail.com og vi vil da svare så fort og så godt som vi kan.


Ny hjemmeside

Postet av KIL Turn den 14. Sep 2016

Så kan vi altså ønske velkommen til ny hjemmeside for KIL Turn

På siden kan du finne nyheter, kalender med treningstider og andre arrangementer, styrets arbeid, nyttig informasjon og oversikt over troppene. Vi vil også hele tiden jobbe med å utvikle hjemmesiden

Alle aktive medlemmer i KIL Turn vil bli lagt til på hjemmesiden i den troppen de tilhører. Dette fordi hovedtrenere da kan sende ut felles sms til troppen sin når dette er nødvendig. Ellers vil vi fortsatt bruke facebookgruppene som kommunikasjonsmiddel innad i troppene og sende ut all viktig informasjon fra vår epost kilturn@gmail.com

Send oss gjerne tilbakemeldinger hvis du ser forbedringspotensiale for siden. Tips kan sendes til vår epost.