STYREMEDLEMMER:


Styreleder:

Gry Høgberg

Epost: gry@giv.no

Tlf: 952 24 786


Nestleder / ansvarlig for politiattester:

Eirik Grønnerud

Epost: eir-gr@bbnett.no

Tlf: 934 62 645


Sekretær/medie- og medlemsansvarlig:

Heidi Stenmyren

Epost: hstenmyren@gmail.com 

Tlf: 950 35 815


Kasserer:

Tage Westli Nilsen

Epost: tagemn@broadpark.no

Tlf: 924 20 592


Styremedlem: 


Cato Bratt

Epost: catobratt@gmail.com

Tlf: 412 33 250


Trenerrepresentant:

Kim Fredriksen

Epost: k_fredrik_sen@hotmail.com 

Tlf: 466 23 223


Varamedlem (ungdoms-/utøverrepresentant):

 Åsa Andersen 


Du kan kontakte oss ved å sende en epost til kilturn@gmail.com, eller du kan benytte deg av kontaktskjema du finner her på siden under fanen "Kontakt oss"