Tropp 4

Arrangør: Tropp 4

Tid


Beskrivelse

KIL Turn Tropp 4 er et parti for barn som er født i 2012, og som går i 4. klasse på skolen.
Tropp 4 trener:
Tirsdag og torsdag kl. 16:30 -18:00