Tropp 5

Arrangør: Tropp 5

Tid


Beskrivelse

KIL Turn Tropp 5 er et parti for barn som er født i 2012, og som går i 5. klasse på skolen.
Tropp 5 trener:
Tirsdag kl. 16:30 - 18:00 og torsdag kl. 17:45 - 19:15