Bredde

Arrangør: Bredde

Tid


Beskrivelse

Bredde er for barn som går i 6. trinn på skolen og eldre som ikke vil konkurrere, eller har lyst til å prøve å konkurrere - får tilbud om 1 konkurranse per år. Det vil si at de som ikke er helt sikre på at de har lyst til å satse på konkurranseturn, skal være på Bredde.
Bredde trener:
Tirsdager og torsdager kl. 17:45 - 19:15