Tropp 2

Arrangør: Tropp 2

Tid


Beskrivelse

KIL Turn Tropp 2 er et parti for barn som er født i 2015, og som går i 2. klasse på skolen.

Tropp 2 trener hver onsdag kl. 17:30 - 18.30.