Bilder på nett

Postet av KIL Turn den 30. Jan 2018

Når vi skal dele bilder/filmer på nett, er det et lovverk vi må forholde oss til. Dette gjelder også i såkalte lukkede grupper, slik som for eksempel våre grupper for hver tropp på Facebook.

Alle som melder barnet sitt inn i KIL Turn må krysse av for at vi kan ta bilder av barnet. Det vil si at foresatte aktivt må gi sitt samtykke til at vi kan ta bilder av barnet.

Vi ser at det stadig er flere som ikke har krysset av for at vi kan ta bilder av barna.

Vi ønsker å informere om at vi kun tar bilder av de barna som har gitt sitt samtykke. Bildene tas gjerne i forbindelse med oppvisninger eller spesielle anledninger (juleavslutning, sommeravslutning, Barnekretsturnstevne, konkurranser o.l.)

Dersom det er noen som ombestemmer seg underveis, og ønsker å endre på valget om at vi kan eller ikke kan ta bilder, er det selvsagt mulighet til å endre på dette. Man går da inn på sin side i Mysoft (https://www.gymogturn.no/medle...).

For å lese mer om regelverket for deling av bilder, kan det gjøres på Datatilsynet sin hjemmeside: https://www.datatilsynet.no/re...


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.