Velkommen til et nytt turnår!

Postet av KIL Turn den 18. Aug 2018


Vi ønsker alle velkommen til høstsesongen, og gleder oss til å komme i gang!

I år vil alle troppene trene i Holthallen, og det tror vi blir veldig bra.

Her er litt informasjon før oppstart:

KIL Turn er et lag under Kongsvinger Idrettslag. Vi har om lag 250 aktive turnere fra 2 år og oppover. Turnerne deles inn i tropper ut fra alder. KIL Turn ønsker alle velkommen, uansett alder, kjønn, sosial bakgrunn eller kunnskap om turn.

På vår hjemmeside www.kilturn.no finner du informasjon om tropper, treningstider, trenere, betaling og annen nyttig informasjon. Hver tropp har også egne lukkede grupper på Facebook. Vi oppfordrer minst en foresatt til å melde seg inn i Facebookgruppen ettersom det er her man får det meste av informasjon, og det er her man melder fra til trenerne dersom man ikke kan møte på trening. Husk å gi beskjed så tidlig som mulig, da dette påvirker hvordan trenerne planlegger treningen. Dersom du har barn på flere tropper, må du være medlem i gruppene for hver tropp. En del informasjon som gjelder alle tropper blir også lagt ut på vår hjemmeside www.kilturn.no.

Ettersom det til tider vil være mange barn i hallen, spesielt når en tropp avslutter og en ny starter opp treningen, har vi i år bestemt at alle turnere møter opp i garderoben, og venter der til treneren kommer dit og henter de. 

Slik håper vi å unngå kaos og forstyrrelser av treningen. 

Vi ønsker også at færrest mulig av de foresatte oppholder seg i hallen under trening (dette gjelder selvsagt ikke på Toddler hvor de foresatte skal være med på treningen).


HVA FORVENTER KIL TURN AV FORESATTE OG TURNER?

·At du betaler:

-Medlemskontingent kr. 100,-

-Treningsavgift for troppen/troppene du er påmeldt (priser finner du på hjemmesiden)

-Administrasjonsgebyr på faktura kr. 20,-

·At foresatte møter opp på foreldremøte som avholdes litt etter oppstart av ny sesong

·At foresatte skal være valgbar som foreldrekontakt for troppen/de troppene du har barn på

·At foresatte stiller opp på dugnader når det er behov

·At foresatte sørger for at de er tilgjengelig for informasjon fra KIL Turn

·At foresatte ikke kjører ned til inngangen dersom de ikke skal jobbe eller har gyldig tillatelse

·At foresatte som hovedregel ikke oppholder seg i hallen under trening

·At turner møter opp i garderoben

·At turner er ferdig skiftet og klar til treningen starter

·At turnere med langt hår (skulderlengde eller lengre) har håret satt opp i strikk på trening

·At turnerne har tatt av seg alle smykker før trening

·At turnerne har spyttet ut tyggegummien før trening

·At turnerne og foresatte viser respekt for trenere og hjelpetrenere – og hverandre


KONTINGENT/TRENINGSAVGIFT

Medlemskontingent må være betalt for at utøveren skal være forsikret under trening i hallen. Derfor forplikter du å betale dersom barnet deltar på mer enn 3 treninger.

Treningsavgiften varierer ettersom hvilken tropp barnet er med på. Du betaler full treningsavgift uansett hvor mange dager i uka du velger å møte på trening (gjelder kun de som har trening flere dager i uka). Du betaler også full treningsavgift dersom du sier opp plassen etter å ha deltatt på 3 treninger eller mer.

Vi oppfordrer til at minst en foresatt står som medlem i KIL Turn. Du får da valgbarhet og stemmerett på årsmøtet. I tillegg er du forsikret dersom du er med og hjelper til på noen treninger.


OPPSIGELSE AV PLASS/UTMELDING

Du kan når som helst si opp plassen. Utmelding skal gjøres skriftlig på e-post til kilturn@gmail.com.


FORELDREKONTAKTER

Hver tropp skal ha minst en foreldrekontakt som velges på foreldremøte litt etter oppstart av semestret. Oppgavene til foreldrekontakten er å være bindeledd mellom foresatte og KIL Turn. Dette gjelder i hovedsak ved tilstelninger som for eksempel sommer- og juleavslutning. Foreldrekontakten skal være med å fordele oppgaver og delta med organisering av dugnader.FRIVILLIG ARBEID

KIL Turn er en klubb som på få år har tredoblet medlemsantallet. Mye av arbeidet som blir gjort er av foresatte som arbeider frivillig for klubben. Det er kun trenerne som er betalt. Vi har alltid behov for mer hjelp i klubben, så hvis du har noe å bidra med er vi glad om du sender en e-post til kilturn@gmail.com og sier hva du kan bidra med.

Vi ber også om at du husker på at de fleste i KIL Turn har jobb eller skole ved siden av, og at verv og arbeid i KIL Turn kommer i tillegg til dette.


TRENERE

Hver tropp har en hovedtrener og flere hjelpetrenere. Vi ber om at beskjeder til trenerne i hovedsak gis via troppens gruppe på Facebook. Dette er fordi at det er vanskelig for trenerne å huske alle beskjeder som blir gitt muntlig, og fordi at trenerne skal ha sitt fokus på barna i treningstiden.


Vi ønsker alle nye og tidligere turnere velkommen til ny sesong!

Trivsel, mestring, utfordring


Med vennlig hilsen

Styret, KIL Turn


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.