Medlemskontingent og treningsavgift

Postet av KIL Turn den 13. Nov 2018

Det vil bli sendt ut nye fakturaer i forbindelse med nytt år og nye påmeldinger til de forskjellige gruppene.

Vi opplever dessverre at det ikke blir betalt inn medlemsavgifter og treningsavgiften til klubben.

Det kan være flere årsaker til dette, hvis dere har endret e-postadresse etter registrert i klubben vil ikke fakturaen komme til rett e-post. Har dere vanskeligheter med å betale ber vi dere om å ta kontakt så kommer vi frem til en løsning. Det er også mulig å søke kommunen om støtte.

Vi har pr dags dato utestående medlemsavgift, treningsavgift på over 80000,- noe som er svært beklagelig.

Klubben bruker mye tid og ressurser på å lønne trenere og kurse disse slik at brukerne skal få en best mulig mestringsfølelse. I tillegg betaler vi en del avgifter for hvert medlem slik at disse skal være forsikret i regi av treninger og konkurranser, det kjøpes også inn nytt utstyr da det blir raskt utslitt med så mye håndtering og bruk.

De som ikke har betalt medlemsavgift får dessverre ikke være med på konkurranser i regi av KIL Turn da de ikke vil være forsikret.

Klubben kommer til å ta en ringerunde for å avklare situasjonen nærmere med de dette gjelder.

Ta kontakt med kasserer på tlf 92420592 om dere er usikre i forhold til betalinger.

Kasserer Kil Turn

Det er også mulig å søke kommunen om tilskudd til å dekke medlemskontingent og treningsavgift.

Informasjon og søknadsskjema finner dere her: https://www.kongsvinger.kommune.no/no/Artikler/Kultur-og-fritid/Kontigent--og-utstyrskasse/ .
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.