Betaling av medlemskontingent og treningsavgift

Postet av KIL Turn den 21. Mar 2020

Fakturaen for medlemskontingent og treningsavgift forfaller i disse dager, og vi har fått noen spørsmål om den skal betales ettersom treningene inntil videre er avlyst.

Per i dag vet vi ikke hvor lenge vi må holde stengt, men hovedregelen er slik at alle som har deltatt på tre treninger eller mer skal betale full treningsavgift. Alle tropper hadde hatt mer enn tre treninger før vi måtte stenge. Det er også slik at medlemskontingenten på kr. 100,- er for hele 2020.

Alle trenerne våre er nå permitterte. Treningsavgiftene gjør at vi kan lønne alle trenerne når vi får kommet igang med treninger igjen.  Dersom vi ikke får inn treningsavgifter vil vi kanskje måtte redusere i tilbudet vårt når vi får lov til å starte opp igjen.

KIL Turn henviser til Norges Idrettsforbund sine oppfordringer om å være rause mot hverandre, og mot klubbene som nå opplever en svært vanskelig tid. De oppfordrer til å ikke kreve tilbake medlemskontingent og treningsavgift fra klubber som har fått pålegg om å stenge ned sitt aktivitetstilbud. Det kan i verste fall føre til at klubbene må legge ned driften, eller dekke inn kostnaden ved høyere treningsavgifter. I en tid hvor vi alle ønsker å se på tiltak for å redusere kostnadene i idretten, vil dette være svært uheldig.

Det er også slik at styret ikke automatisk har adgang til å tilbakebetale dersom noen krever det. Styret har ansvar for en forsvarlig drift av klubben, og må vurdere hvordan tilbakebetalinger vil slå ut for økonomien og de forpliktelser vi har. Det er styret sammen med årsmøtet som må beslutte hvilke økonomiske prioriteringer som skal gjøres.

https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/okonomiske-konsekvenser/

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/vi-ma-vise-solidaritet-med-vare-11000-idrettslag/

 

Vi har samtidig forståelse for at enkelte av dere er i en vanskelig situasjon. Dersom det er tilfelle, må dere bare ta kontakt, slik at vi kan finne gode løsninger sammen.Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.