NY SESONG, HVA NÅ?


Alle som har plass på en tropp får automatisk plass videre til ny sesong, hvis ikke plassen sies opp ved å sende en e-post til kilturn@gmail.com.

Dette gjør vi for at alle de som ønsker å fortsette med turn ikke skal få et uønsket opphold i treningen sin.


KIL Turn følger skoleruta. Det vil si at:

Hvert nye år fortsetter man på den troppen man var på før nyttår.

Hver høst bytter man tropp, slik man bytter trinn på skole/barnehage. Unntaket er etter at man er ferdig med Tropp 5. 

Etter Tropp 5 kommer man først inn på Bredde. De som ønsker å satse på konkurranseturn blir  etter hvert overført til Aspirant, og så til Konkurransepartiet. 

Hvis man ikke ønsker å konkurrere, eller ønsker å få tilbud om å konkurrere en gang i året, forblir man på Bredde.