KIL Turn følger Norges Gymnastikk og Turnforbund (NGTF) sine retningslinjer når det kommer til hvordan vi har organisert troppene våre. 

Retningslinjene sier blant annet: "Dersom det av praktiske årsaker er nødvendig med inndeling i partier og begrensning på antall barn pr parti, 

må inndeling og eventuelle begrensninger foretas først og fremst med utgangspunkt i barnas alder".


KIL Turn følger skoleåret. Det vil si at vi starter turnåret på høsten, rett etter skolestart og avslutter litt før skoleslutt på våren. Vi har ikke treninger i skoleferiene.

Alle tropper er delt inn etter hvilket år barnet er født, og her følger vi også skoleåret, slik at de som går i første trinn på skolen går på Tropp 1 hos oss, andre trinn på skolen går på Tropp 2 osv. På grunn av dette bytter alle barn tropp hver høst, akkurat slik de bytter klassetrinn på skolen, eller avdeling i barnehagen.


KIL Turn valgt å dele inn i følgende tropper:


Tropper våren 2022.


Toddler1: Barn født i 2019

                 trener   sammen med en foresatt

                

Toddler2: Barn født i 2018

                 trener   sammen med en foresatt

Toddler2B: Barn født i 2018 (opprettet ekstra tropp på grunn av mange barn)

                 trener   sammen med en foresatt

                 

Gymlek1: Barn født i 2017

Gymlek1B: Barn født i 2017 (opprettet ekstra tropp på grunn av mange barn)

                 

Gymlek2: Barn født i 2016

Gymlek2B: Barn født i 2016 (opprettet ekstra tropp på grunn av mange barn)

                 

Tropp 1: Barn født i 2015 (går i 1. trinn på skolen)

               

Tropp 2: Barn som er født 2014 (går i 2. trinn på skolen) 

               

Tropp 3: Barn som er født 2013 (går i 3. trinn på skolen)

              

Tropp 4: Barn som er født 2012 (går i 4.  trinn på skolen)

               

Tropp 5: Barn som er født 2011 (går i 5.  trinn på skolen)

               


Bredde:  Barn som går i 6. trinn på skolen og eldre som ikke vil konkurrere, eller har lyst til å prøve å konkurrere - får tilbud om 1 konkurranse per år.

               Det vil si at de som ikke er helt sikre på at de har lyst til å satse på konkurranseturn, skal være på Bredde.

               

Aspirant: Barn som går i 6. trinn på skolen og eldre som vil konkurrere og satse på konkurranseturn - forberedende til Konkurranse - får tilbud om 2 konkurranser per år.

                Utøverne blir fordelt til denne troppen i samsvar med trenerne.

                De som går på Aspirant kan ikke samtidig gå på Salto.

               

Konkurranse: Barn som går i 6. trinn og eldre som skal konkurrere. 

                        Utøverne blir fordelt til denne troppen i samsvar med trenerne

                        De som går på Konkurransepartiet kan ikke samtidig gå på Salto.


Frittstående: Frittståendetrening for utøvere fra Tropp 4, Tropp 5 og Bredde.
                       Frittstående er innøving av program med turnelementer og koreografi til musikk.

                       De som går på Frittstående kan ikke samtidig gå på Salto.


Frittstående - konkurranse: Frittståendetrening for konkurranseutøvere.

                                               De som går på Frittstående - konkurranse kan ikke samtidig gå på Salto.


Salto:       Tilleggstilbud fra Tropp 3 og oppover for de som går på annen tropp i tillegg. Barn fra 6. trinn kan velge og kun være med på Salto, men må da være minst en sesong på Aspirant før de kan komme på Konkurransepartiet.

                 Grunnen til at vi har valgt at barn fra tropp 3 og oppover må være med i en tropp i tillegg, er at dette ikke er en turntropp, men et tilleggs tilbud. Det vil si at de som ønsker å være med på Salto, kan trene med sin tropp på                         torsdager og trene med Salto på tirsdager (gjerne i tillegg til egen tropp hvis de ønsker det).


Voksenturn: Alle som er født tidligere enn 2001 og har lyst!

                      


Levert av IdrettenOnline