Resultater fra trivselsundersøkelsen

Postet av KIL Turn den 13. Jun 2017

Styret har nå gått gjennom skjemaene fra trivselsundersøkelsen, og vi er godt fornøyd med at så mange tok seg tid til å gi tilbakemeldinger.

Det er totalt 60 utøvere fra Tropp 1 og opp til Konkurransepartiet som har besvart undersøkelsen.

Det er veldig godt å se at alle som besvarte undersøkelsen trives i KIL Turn, og det store flertallet synes at det er godt miljø på sin tropp.

De aller fleste krysser av for at de får hyggelige tilbakemeldinger på trening, og de fleste av de som oppgir at de blir lei seg på trening, sier at grunnen til det er at de ikke får til det de trener på.

Det er veldig få som føler seg urettferdig behandlet, eller som ikke har noen å sitte sammen med i fruktpausene.

De som har sagt fra om ting de ikke synes er greit, føler at det har hjulpet.

Vi ser at vi har noen utfordringer i forhold til hvordan vi snakker til, og oppfører oss mot hverandre.

Dette vil vi ta tak i, og trenerne skal bli mer oppmerksomme på dette framover.

Tusen takk til alle som deltok i undersøkelsen.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.