Velkommen til ny sesong i KIL Turn!

Postet av KIL Turn den 16. Aug 2017

VELKOMMEN TIL NY SESONG I KIL TURN!
Kil Turn er en gruppe under Kongsvinger Idrettslag. Vi har ca 230 turnere fra 
2 år og oppover. Vi er en klubb for mennesker som ønsker fysisk mestring og 
utvikling. Alle skal være velkomne uavhengig av alder, kjønn, idrettslig eller sosial bakgrunn. 

Se vår hjemmeside: www.kilturn.no for informasjon om treningstider, styremedlemmer, trenere, kontingent, treningsavgift og annen nyttig informasjon. Vi har også egne grupper på Facebook for KIL Turn og for hver tropp, der det legges ut informasjon. Vi oppfordrer alle foreldre til å melde seg inn i gruppene

Som utøvende medlem i Kongsvinger IL Turn forplikter du deg til å betale:
- Medlemskontingent 
- Treningsavgift for partiet/partiene du er påmeldt
- Administrasjonsgebyr på faktura (for tiden kr 20)
Vi forventer også at alle foreldre stiller til foreldremøtet som avholdes på høsten ved oppstart av ny sesong, samt at man deltar ved dugnader og når det er behov for andre oppgaver som foreldrekontaktene fordeler mellom foreldrene

KONTINGENT/TRENINGSAVGIFT:
Årlig medlemskontingent er 100 kr og treningsavgiften for partiet vil variere noe alt etter hvor mange dager i uken du har trening. Prisene finner du på vår hjemmeside under fanen «bli medlem» Vi oppfordrer sterkt minst en foresatt til å stå som medlem i klubben. Man får da stemmerett og valgbarhet på årsmøtet. I tillegg er man da forsikret om man er med å hjelper til på noen treninger.
Medlemskontingent må være betalt for at utøver skal være forsikret under trening i hallen. Derfor forpliktes det å betale medlemsavgift selv om barnet kun deltar på noen få treninger.
Giro sendes automatisk til registrert e-post adresse. Det er derfor viktig at det blir skrevet riktig e-post adresse ved påmelding.

OPPSIGELSE AV PLASS:
Du kan når som helst si opp plassen. Avmelding skal gjøres til medlemsansvarlig på e-post kilturn@gmail.com De tre første treninger etter første gangs påmelding er prøvetimer. Fra og med fjerde trening må du betale ut det turnsemesteret du har begynt på.
Ved skade med sykemelding: Deltatt på fire treninger – halvparten av semesteret, refusjon på kr. 300,- for treninger en gang pr. uke. Refusjon kr 600,- for øvrige partier. Gi beskjed vedr. dette til vår medlemsansvarlig med å sende en e-post til kilturn@gmail.com.

FORELDREKONTAKTER:
Hver tropp skal ha en foreldrekontakt. Oppgaver til foreldrekontakt er i hovedsak å ta ansvar ved tilstelninger som f.eks. sommer – og juleavslutning. Da med å fordele oppgaver som baking, salg, innkjøp, etc. blant de andre foreldrene. Samt delta med organiseringen av andre dugnader. Foreldrekontakten velges ved foreldremøtet på høsten.

FRIVILLIG ARBEID: 
Vi er en klubb i sterk vekst og mye av arbeidet som blir lagt ned i klubben blir gjort av foreldre som arbeider frivillig for klubben. Dette gjelder både foreldrekontakter, hjelpere og sjauere ved tilstelninger samt medlemmene i styret. Vi har alltid behov for mer hjelp i klubben så hvis du ønsker å delta ber vi deg sende oss en epost og beskrive hva du ønsker å delta med. Send denne til kilturn@gmail.com 

ØVRIG:
Det er ikke tillatt å kjøre ned til inngangen. Slipp barna av på hovedparkeringen eller parker og følg barna inn. Det er skummelt for de små (og foreldrene) med biler som kjører i gangsonen. 
Er det noe du lurer på, ønsker å kommentere etc, ta det med trener umiddelbart etter trening, eller send en e-post til kilturn@gmail.com.

Hovedsponsor: Odal Sparebank!
                                                                        Vel møtt til ny sesong!

Med vennlig hilsen
Styret, Kil Turn


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.