KIL Turn - våre tropper

Postet av KIL Turn den 9. Sep 2017

KIL Turn følger Norges Gymnastikk og Turnforbund (NGTF) sine retningslinjer når det kommer til hvordan vi har organisert våre tropper. Retningslinjene sier blant annet: "Dersom det av praktiske årsaker er nødvendig med inndeling i partier og begrensning på antall barn pr parti, må inndeling og eventuelle begrensninger foretas først og fremst med utgangspunkt i barnas alder".

Ut fra disse retningslinjene har vi i KIL Turn valgt å dele inn i følgende tropper:

Toddler:                    Barn fra 2 - 3 år (født i 2014 og 2015)

Gymlek:                     Barn fra 4 år og frem til skolestart. Ettersom det her er så mange barn, er troppen delt                                    i to partier (a og b). Disse er igjen, fortrinnsvis delt etter alder.

Tropp 1:                    Barn som går i 1. og 2. trinn på skolen. Her er det også så mange barn at troppen er                                        delt i to partier (a og b), fortrinnsvis etter alder.

Tropp 2:                    Barn som går i 3. og 4. trinn på skolen.

Tropp 3:                    Barn som går i 5. og 6. trinn på skolen.

Minirekrutt:              Barn fra 7. trinn og oppover. I tillegg er det noen turnere som tas ut fra tropp 1, 2 og                                      3 for å forberede mot konkurransetropp (fortrinnsvis fra tropp 2 og 3 slik at de skal                                        slippe å få så mange år på Minirekrutt uten å komme videre).

Konkurransetropp:  Barn fra 7. trinn og oppover som i hovedsak har hatt minst 1 sesong på Minirekrutt                                        først. Deles inn i Rekrutt og Junior/Senior (etter alder). Dette er en tropp for                                                viderekommende utøvere som deltar i konkurranser.

Breddepartiet:          Barn fra 7. trinn som ikke ønsker å konkurrere.

Salto:                         Barn fra 4. - 6. trinn som allerede er på tropp 2, 3 og Minirekrutt, og barn fra 7. trinn                                      og oppover som ikke nødvendigvis må være med i tropp fra før.                                                                      De som ikke er med i tropp fra før, må ha minst 1 sesong på Minirekrutt før de kan                                        komme på Konkurransepartiet.

                                   Grunnen til at vi har valgt at barn fra 4. til 6. trinn må være med i en tropp i tillegg, er                                    at dette ikke er en turntropp, men et tilleggs tilbud. Det vil si at de som ønsker å være                                    med på Salto, kan trene med sin tropp på tirsdager og trene med Salto på torsdager                                      (gjerne i tillegg til egen tropp hvis de ønsker det).

                                   Det er første sesongen vi prøver ut dette tilbudet, så det kan hende vi velger å gjøre                                      endringer neste sesong hvis vi ser at det er hensiktsmessig. Gi gjerne                                                              tilbakemeldinger (ros og ris) på hvordan dere synes det fungerer slik det er nå.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.