NY TROPPSINNDELING

Postet av KIL Turn den 8. Des 2017

Etter nyttår vil det bli ny troppsinndeling!

Ettersom vi stadig vokser i medlemsantall, har vi fått utfordringer i forhold til antallet barn per tropp i noen årskull. Noen tropper har en del barn på venteliste, og vi ønsker å gi alle som ønsker det muligheten til å være med.

Vi ønsker også å følge Norges idrettsforbunds bestemmelser, i forhold til å gi de barna som ønsker det muligheten til å delta på konkurranse (barn født 2006 eller senere).

Ut fra dette har vi, sammen med hovedtrenerne, valgt å endre i troppsinndelingen fra oppstart i 2018. For noen barn vil dette ikke bety noen endring, mens det for andre vil medføre endringer blant annet i treningsdager.

Den største endringen vil bli for de som i dag går på Minirekrutt. Minirekrutt vil fra nyttår av nullstilles. Det vil si at alle som går på Minirekrutt i dag skal fordeles på nytt. Det som i dag heter Minirekrutt vil få nytt navn, og heter etter nyttår Aspirant og skal være forberedende til Konkurransetroppen. Det medfører at alle barn født før 2006, flyttes til den troppen de hører til aldersmessig, og de andre fordeles av trenerne mellom Aspirant og Bredde.

Inndelingen etter nyttår vil bli som følger:

Toddler: Barn 2-3 år ( født 2014-2015)

Gymlek: Barn 4 år (født 2013)

Tropp 1: Barn 5 år - førskolebarn (født 2012)

Tropp 2: 1. trinn på skolen

Tropp 3: 2. og 3. trinn på skolen

Tropp 4: 4. og 5. trinn på skolen

Bredde: 6. trinn på skolen eller eldre som ikke ønsker å konkurrere, eller ikke er klare for Aspirant ennå

Aspirant: 6. trinn på skolen eller eldre - forberedende til Konkurransepartiet

Konkurransepartiet: 6. trinn på skolen eller eldre som trenerne ser at har de ferdighetene som skal til

Salto: Barn fra Tropp 3 eller senere som går på annen tropp i tillegg


Treningstidene vil i hovedsak bli de samme som tidligere, med noen få endringer. Når det gjelder Breddepartiet jobber vi med å få til to treningsdager i uka for dette partiet også. Vi kommer nærmere tilbake med informasjon om dette.

For noen partier vil det også bli endring i hovedtrener. Dette vil vi også komme med mer opplysninger om når alt er på plass.

Vi ønsker alle ei riktig god jul og så ses vi etter nyttår!

Hilsen styret


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.