INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Postet av KIL Turn den 18. Mar 2019Årsmøte i KIL Turn 2018


Herved innkalles det til årsmøte for Kongsvinger IL Turn.

Møtet avholdes mandag 25.03.18 kl. 19.00 i lokalene til GIV i Otervegen 26 på Rasta


Stemmeberettigete må ha vært medlem i minst 1 måned og oppfylt medlemsforpliktelsene, må være fylt 15 år. Man kan ikke stemme ved fullmakt eller på sine barns vegne


Saker til årsmøtet:

1.      Godkjenning av de stemmeberettigede.

2.      Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.

3.      Valg av møteleder, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4.      Styrets årsmelding for 2018, og årsmelding fra de enkelte troppene

5.      Revidert regnskap for 2018

6.      Fastsette medlemskontingent og treningsavgift

7.      Budsjett for 2019

8.      Innkomne saker

9.      Organisasjonsplan 2019

10.  Valg


Vel møtt!


Hilsen Styret


Dokumentene til årsmøtet finnes på hjemmesiden vår www.kilturn.no under arkfanen Årsmøter.Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.